چگونه دولت می تواند کالاها و خدمات را بفروشد؟

[ad_1]

در رفتن در عین حال، رشد فعلی بحران نقدینگی نیز روشن است و تا زمانی که با بحران نقدینگی گسترده مواجه هستیم، رشد تورم اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر سیستم کسری بانکی فشارهای تورمی بالایی ایجاد کرده است و همچنین دولت های مختلف به دلیل افزایش استقراض از سیستم بانکی به دلیل تورم، معوقات بانکی باید اصلاح شود، در غیر این صورت کنترل تورم بسیار مشکل خواهد بود، سیستم های مالی و بودجه ای نیز نیاز دارند. اصلاحات ساختاری.»

معرفی سیاست مداخلات بانک مرکزی؛ آیا افزایش قیمت دلار کشیده شده است؟وحید شقاقی کارشناس شهری در مسائل اقتصادی است به زودی با شما صحبت کنید و مطالب خوب را ادامه دهید وی با اشاره به آغاز مداخله بانک مرکزی در بورس گفت: آخرین باری که قیمت دلار حدود 2000 تومان حرکت کرد روند افزایشی را آغاز کرد که دلیل سیاست های اقتصادی دولت از جمله حذف ارزش دلار است. تومان، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار بود.

وی افزود: در حال حاضر دلار به مقاومت تاریخی جدیدی رسیده است و در صورت شکسته شدن این سقف گرانبها این موضوع را بسیار جدی خواهد گرفت، اما برای کنترل بازار چنین سیاستی با تزریق بازار

شقاقی گفت: در این سیاست بانک مرکزی، بانک مرکزی برای دلار قیمتی تعیین می کند و بر این اساس بانک مرکزی در سقف عرضه و خرید می کند، در این شرایط می توان بازار را کنترل کرد و نمی توان اجازه داد که قیمت دلار را افزایش دهد. افزایش، البته باید توجه شود.» وی گفت: سیاست مداخله بانک مرکزی موقتی است.

این استاد دانشگاه افزود: اگر دولت در اجرای سیاست های اقتصادی خود موفق نباشد در آینده نیز با افزایش قیمت دلار مواجه خواهد شد، دولت باید بتواند تورم را مدیریت کرده و تورم را کنترل کند، اگر شرایط همچنان مبهم باشد سیاست ها مثمر ثمر نیست، دلار نیز مسیر صعودی را طی خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه احیای نقش برجام در تحقق رویکرد انتظار و انتظار اتفاق افتاده است، افزود: با این حال ارزش دلار مسلمان با انتظار تورم قابل مدیریت است، اما اگر برجام نیز با شرایط مبهم مواجه شود. بعید است وضعیت در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز ثبات داشته باشد.

شقاقی ادامه داد: در حال حاضر رشد نقدینگی نیز درخشان است و تا زمانی که با بحران گسترده نقدینگی مواجه هستیم، افزایش تورم اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر سیستم کسری بانکی فشارهای تورمی بالایی ایجاد کرده است و همچنین دولت های مختلف به دلیل افزایش استقراض از سیستم بانکی به دلیل تورم، معوقات بانکی باید اصلاح شود، در غیر این صورت کنترل تورم بسیار مشکل خواهد بود.نظام های مالی و بودجه ای نیز نیازمند ساختار ساختاری است. اصلاحات

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از راه های کنترل تورم، انضباط مالی در بودجه سنواتی است که دولت باید اصلاحات ساختاری را خود به خود آغاز کند و با تغییر شیوه بودجه راه دیگری را طی نکند، در این راستا با توجه به بودجه، ابزارهای مختلف مشخص شده است که این رویکرد کنار گذاشته شود، با این سیستم بودجه، دولت با کسری بودجه دائمی مواجه است و برای جبران این کسری، مردم در کنترل وضعیت تورم راحت نخواهند بود.

[ad_2]

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

تماس با ما