وزیر اقتصاد: تورم از 6 ماه قبل شروع شده است

[ad_1]

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سه ماه گذشته شاهد کاهش تورم در کشور بودیم اما هنوز فاصله زیادی داریم.

به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در گفت وگو با خبرنگار رادیو اقتصاد درباره ثبات اقتصادی و کنترل تورم در بازار اظهار داشت: درصد تورم کاهش یافت.

وی همچنین گفت: کاهش پنج درصدی مالیات در سال نیز نشان از اهمیت تولید دولتی است.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد متعهد است در ماموریت تامین هزینه های توسعه کشور نه به عنوان یک گزینه، بلکه به عنوان یک ضرورت، پیشرفت تولیدکنندگان را تسهیل کند.

سید احسان خاندوزی افزود: در قرن جدید امسال با شعار دانش سازی و اشتغال در راستای اقتصاد حرکت کرده ایم.

وی گفت: در سه روز اخیر 3 درصد مالیات بر شرکت های تولیدی اعمال شده و محاسبات 5 درصد انجام می شود تا فضای تنفس و انگیزه بیشتری برای تولیدکنندگان فراهم شود و موانع کمتری وجود داشته باشد. شکایات

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: به ویژه شفاف سازی نسل جدیدی است که به این ادبیات عادت کرده است.

وی همچنین افزود: در اسفندماه سال گذشته دفتر رئیس جمهور به وزارت اقتصاد دستور داد تا همه شرکت ها اعم از رفاهی، نفت و گاز را شفاف کنند و این وظیفه به وزارت اقتصاد واگذار شده است.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی افزود:

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به ظرفیت های بنیادها به ویژه ظرفیت دانش بنیان گفت: وزارت اقتصاد فعالیت های خود را در گمرکات، مالیات، بیمه و حتی بانکی بر پایه های دانش بنیان متمرکز و تقویت خواهد کرد. دانش پایه و اساس متخصصان جوان است و نهال های جوان درختان قوی و نیرومندی را رشد می دهند.

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

تماس با ما