همه چیز در مورد آخرین تغییرات در قوانین مهر و مومکمیسیون حقوقی و قضایی آخرین مراحل اصلاح پیش نویس قانون اجرای محکومیت های مالی را تصویب کرده و هم اکنون در انتظار تصویب مجلس عوام است. این طرح، به گفته اعضای کمیسیون قضایی، حفظ تعادل حقوقی بین زن و مرد است.

به گزارش ایسنا، کار اصلاح مفاد قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» با موضوع حمایت در کمیسیون شورای حقوقی و قضایی شورای اسلامی به پایان رسید.

یکی از اصلاحاتی که در کمیسیون حقوقی و قضایی انجام شد، پذیرش حکم پیش از اعدام این زوج بود.

در همین رابطه محمدتقی نقدعلی یکی از اعضای کمیسیون مذکور گفت: قبل از آخرین بخشنامه قوه در این خصوص، همسر پس از دستگیری و حبس باید شایستگی خود را ثابت کند، اما طبق لایحه جدید ما درخواست همسر پذیرفته شد و مادام که مجرم شناخته نشد، نمی تواند زندانی شود.

ماده «قانون» نوعی اجرای محکومیت مالی است که به خودی خود عذری برای عدم توانایی ادای دیون (دیون) نیست مگر در موارد استثناء مالی.

نظر – عدم دسترسی به ملک در ترتیب ملک نیست.

استثنائات دین نیز در ماده «قانون» نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است، فقط موارد زیر را شامل می شود:

– كف مسكونى كه عرفاً در حالت اضمحلال است.

– دارایی از ملزومات زندگی است که برای رفع نیازهای محکومان و افراد تحت پوشش ضروری است.

– کتب و ابزار علمی و پژوهشی برای دانش پژوهان و تحقیق متناسب با چشم آنان

– ابزار و ابزار متخصصان، متخصصان، کشاورزان و سایر افرادی که برای امرار معاش مورد نیاز هستند.

-تلفن نیاز مدیون

– مبلغی که به موجب آن قرارداد اجاره به مستاجر پرداخت می شود مشروط به پرداخت اجاره نامه بدون عسر و حرج است و عین مستأجر مدیون نیازمندان بوده و بالاتر از آن نیست.

طبق قانون مهلت تقدیم دادخواست پرداخت معوقات یک ماه از زمان ابلاغ اجرائیه یعنی از زمان ابلاغ محکومیت تا زمان پرداخت معوقات و صدور اجرائیه از سوی دادگاه می باشد. اجرای دستور تا زمان پرداخت مهریه به مرد فرصت داده می شود تا یک ماه حقوق پرداخت کند. در این صورت ممکن است زن دیگر ظرف یک ماه پس از اتمام مهلت نتواند حکم شوهر را بگیرد، اما اگر در فرصت ماه مذکور خواهان تقاضای خود را ارائه ندهد، زن می‌تواند از دادگاه درخواست کند. به درخواست شوهر

به گفته فاطمه قاسم پور، رئیس حوزه زنان این شورا، «در گذشته زمانی که مردی برای منافع شخصی خود درخواست می کرد، طبق قانون اجرای حکم به حبس ابد محکوم می شد». این بازداشتگاه بی دلیل بود و مردانی که واقعاً معاصر بودند برای مدت کوتاهی دستگیر شدند. بر اساس این طرح، با ارائه درخواست توسط مرد در مهلت مقرر در ماده 5 قانون اجرای محکومیت های مالی، مرد به حبس محکوم نمی شود.

در صورت قبولی نفع زوجه، پرداخت مهریه به صورت اقساطی خواهد بود.

یکی از تغییرات ایجاد شده در پیش نویس جدید کمیسیون حقوقی و قضایی این است که زوج می تواند سند مهر و موم شده را به عنوان سند اجرایی در دستگاه ها اجرا کند.

بر اساس اظهارات محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس به طور مستقیم اعدام شد و بر این اساس لازم نیست برای اجرای مهریه از زوج درخواست شود که به دادگاه مراجعه کنند. ارائه سند ازدواج به دفترخانه، در این مرحله اگر زوج مدعی باشد که مهریه را قبلاً پرداخت کرده است باید وجه را تسلیم کند.

فاطمه قاسم پور همچنین گفت: روند رسیدگی به مهریه بانوان به تاخیر افتاده است، با ذی نفع یا به طور خاص خانم موافق باشید. شرایط تعریف شده به گونه ای است که امکان فرار از دین از مرد سلب می شود.

در واقع همسر باید با مدارکی وارد دفتر خانه شود که قرارداد در آنجا ثبت شده و با پرداخت هزینه های اجرایی، مطالبه را ثبت کند. همچنین این دفتر طی مدت 3 روز اظهارنامه هایی را برای همسر به دفتر ثبت اداری ارسال و تامین مالی را برای پرداخت معرفی می کند.

پیش از این سیدابراهیم زمانی رئیس قوه قضائیه که صلاحیت ابلاغ عفو به دادگاه را داشت، گفته بود که اگر زنی بخواهد حمایت شود، باید به اداره ثبت مراجعه و ملک را نزد حضانت ثبت کند. و مشروعیت آن را به عنوان مهر کشف کنید. ثبت اسناد و اموال در صورت عدم وصول منجر به شناسایی و بازداشت اموال بدهکار می شود. با توجه به وضعیت مالی بدهکار (همسر) موضوع رسیدگی و دستور مقتضی از سوی زوج صادر می شود.

همچنین در مبایعه نامه آمده است: «با توجه به اینکه مرجع مذکور ظرف مدت دو ماه از تاریخ اجرای الزام قادر به اقدام نمی باشد، نسبت به شناسایی و توقیف سند تکلیف، متقاضی ظرف مدت شش ماه اقدام می نماید و سند مکلف خواهد بود. به دادگاه بازگشت.

با توجه به اینکه مجلس اصلاح شده است، بهتر است موضع ملایمی داشته باشیم.

به گفته فاطمه قاسم پور، یکی از مهمترین موضوعات این مقاله مربوط به ماده ۲ قانون مدنی و مسائل مربوط به طلاق عصر و حرجی است.

در ماده 2 قانون مدنی آمده است: در صورت ادامه ازدواج به دلیل عسر و حرج (عسر و حرج) زوج طبق موازین شرعی مستحق طلاق است. بنابراین در صورتی که موضوع مذکور در دادگاه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را به طلاق اجباری کند و در صورت عدم امکان اجبار زوج به اذن شرع طلاق می گیرد.

تفسیر (2/3/1) – موضوع و مشکل این مقاله ناشی از وضعیت رسیدن به جایی است که ادامه زندگی برای زوجه با مشقت و تحمل مشکل است و از موارد زیر جلوگیری می شود. دادگاه عادل قضیه عصر و مشکل محاسبه می شود:

2- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا بدون عذر به مدت یک سال.
2- اعتیاد همسر به یک نوع مواد یا مشروبات الکلی یا مشروبات الکلی که زندگی خانوادگی را مختل می کند و در درازمدت باعث پرهیز یا اجتناب ناپذیر می شود که برای تشخیص اعتیاد ضروری است.
۲- محکومیت زوجین به حبس از پنج سال یا بیشتر.
2- ضرب و شتم یا هر نوع زوج تندرو که عرفاً قابل تحمل نباشد.
2- همسران مبتلا به بیماریهای روانپزشکی یا مسری یا هر بیماری دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که زن و شوهر در دادگاه حضور دارند، حکم طلاق صادر کند.

به گفته اعضای مجلس عوام، «موارد متعددی از زنان در دادگاه وجود دارد که از همسر خود بیزار هستند و نمی خواهند به زندگی خود ادامه دهند و حتی مهریه خود را ارائه کنند، این طلاق نیست. متأسفانه در این شرایط دادگاه نیز این زنان را مستثنی نمی کند و این زنان با شرایط سختی مواجه هستند».

قاسم پور گفت: آورده به این صورت است که در صورتی که زوجه حداقل یک سال متوالی یا 3 ماه متناوب سه سال زندگی کند، از مرد جدا شده و به دستور شوهر حاضر می شود. ماده 3 منتشر شد.

بنابراین شرط جدایی زن از مرد برای مدت حداقل 3 یا 6 ماه متوالی در مدت سه سال مورد توجه قرار گرفته است.

آخرین اقدام اصلاحی انجام شده ثبت حقوق از سوی همسرانی است که مهریه های جدی را ثبت می کنند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس نمایندگان گفت که کمیسیون قضایی طبق پیش نویس قانون، حق مهر تا 5 سکه و 2 تا 3 سکه برای هر مهر را در نظر نگرفته است. 14 درصد ارزش سکه در نظر گرفته می شود و پرداخت بین 2 تا 5 سکه شامل 5 درصد حق پرداخت و مهر با 5 سکه بالای پرداخت 2 درصد حق ثبت می شود و زوجین باید پرداخت کنند. 5% ارزش سکه به عنوان حق ثبت.

ابوترابی همچنین گفت: بر اساس این لایحه کمیسیون قضایی حق ثبت از هر طرف به میزان 5 درصد اخذ و دلیل از این صندوق به نام صندوقی برای افراد اخذ می شود. تحت تعقیب.

همسرانی که مایل به تعیین مقدار سکه روی سکه هستند نیز باید مبلغ را به عنوان حق ثبت یا حتی نقدی مشابه مالیات مهر پرداخت کنند تا از این امر جلوگیری شود.

Roy Christensen

متخصص اینترنت دانشجو. نینجا فرهنگ پاپ. علاقه مندان پرشور توییتر.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channel