هفت مانع بر سر راه بازگشت ایرانیان

[ad_1]

آخرین گزارش مرکز تحقیقات ایرانیان خارج از کشور، بیانیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور است. بر اساس این گزارش، سیاست یا قانون خاصی برای ایرانیان خارج از کشور وضع نشده است و این گزارش بر اساس بیانات رهبری ایرانیان خارج از کشور در مجموع این موضوع را روشن می کند. بر اساس گزارش «دنیای اقتصاد» و آخرین آمار وزارت امور خارجه شورای امور خارجه، تعداد ایرانیان مقیم خارج از کشور سالانه یک میلیون و 300 هزار و 4000 نفر برآورد شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس اطلاعاتی که بر اساس بیانات رهبری جمع آوری شده است، موانع هفتگی بازگشت ایرانیان از کشور را می توان با توجه به عدم توجه به مسائل امنیتی دانست. یا عدم حمایت قانونی و دیپلماتیک دولت ایران در خارج از کشور، ضعف در جلب مشارکت سیاسی و اقتصادی ایرانیان مقیم خارج، عدم توجه به ظرفیت های فرهنگی و کمتر توجه به جلب مشارکت علمی ایرانیان خارج از کشور.

از نگاه کردن به پایین خودداری کنید

این گزارش فریبکاری است که از منظر نقد به عنوان مهمترین موضوعی که مقام معظم رهبری به قول خودشان به بازگشت ایرانیان خارج از کشور به کشور اشاره کرده اند، خودداری می کند. می توان بحث کرد که مسکرات انتخابی طعم غذاهای هندی را تحت تأثیر قرار می دهد.

از این نظر، توجه به این نکته حائز اهمیت است که ایرانیان، عمدتاً از جهان غرب، تحصیلکرده و دارای سرمایه هستند، در حالی که ایرانیان مقیم خارج به تعداد زیادی در سایر نقاط جهان پراکنده هستند و لزوماً تحصیل کرده یا سرمایه دار نیستند. اما شکی نیست که آنها به عنوان شهروندان ایران از حقوق و اهمیتی برابر با سایر گروه های ایرانی مقیم خارج برخوردارند. رهبری در بهمن ماه امسال صراحتاً بر اهمیت همه ایرانیان مقیم خارج از کشور و نه فقط گروه خاص تأکید کردند. وی همچنین در همان روز اعلام کرد که «از اتباع ایرانی مقیم دیگر کشورها کم دارم، یعنی به این حساسیت توجه نمی کنیم». این موضوع شهرت ماست. فقط باید با کمکی که به دیگران می کنید تبعیض آمیزتر باشید. چیزی به نام انقلابی بودن یا انقلابی نبودن وجود ندارد. تقسیم بندی ایرانی نیست. “امروز به هر کجا که نگاه کنید، موج احساسات حمایت گرایانه جاری است. دولت ایران از اینجا می آید. از این نظر، این امکان برای ایرانیان وجود دارد که تصور کمتری نسبت به شهروندان خود در سراسر جهان را رد کنند.

جلب مشارکت اقتصادی ایرانیان مقیم خارج از کشور

بر اساس این گزارش، مرکز اقتصادی یکی از اولویت های اصلی در زمینه جذب و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور محسوب می شود.

ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای پتانسیل قابل توجهی برای سرمایه گذاری قابل توجه در داخل کشور هستند، مانند سرمایه گذاری مستقیم در پروژه های داخلی و کمک در هدایت مشاغل جدید. این موضوع یکی از مهم ترین موضوعات تاریخ رهبری است. آنها این موضوع را در اردیبهشت سال آینده ضروری و مفید یافتند.

در این میان هنوز لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به مجلس تقدیم نشده است، اما کلیات ارتباطی رسانه های ایران در موضوع ایرانیان خارج از کشور در رابطه با بازگشت آنها به کشور مورد استناد قرار گرفته است. حمایت مستقیم ایرانیان مقیم خارج از کشور که مورد هدف قرار گرفته اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موضوع رعایت حقوق شهروندی ایرانیان مقیم خارج از کشور از جمله موضوعاتی است که در چهارمین و پنجمین بسط سیاست های کلی کشور به حضور احتمالی آنان در انتخابات سراسری و ترسیم نقشه توسعه کشور اشاره شده است. این موارد در مقاله اصلاحیه چهارم برنامه عمومی رسانه و اصلاحیه چهارم به اهمیت حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و تسهیل آن اشاره شده است.

نادیده گرفتن توان اقتصادی ایرانیان مقیم خارج از کشور

به هر حال، اقتصادها، جوامع دور از کشور پتانسیل قابل توجهی برای سرمایه گذاری، ورود ارزش، گردشگری و کارآفرینی در کشور دارند. به همین دلیل، نگرش دولت ها نسبت به جوامع متبوع خود یک اولویت اقتصادی است. اهمیت ارتباط اقتصادی با جامعه خارجی ایران، در سیاست های برنامه ششم توسعه و سیاست های عموم مردم به صراحت و مکرر اشاره شده است. تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، ایجاد فرصت های لازم برای جذب سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور برای کشور و سرمایه گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و انگیزه در این زمینه.

اجتناب از نقطه نظر امنیتی

بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران در حال بررسی بخش مبارزه با تروریسم این پروژه است تا خصومت بین ایرانیان مقیم خارج از کشور را برانگیزد که به نوبه خود می‌تواند منجر به مواجهه ایران با امنیت و مداخله مقامات حکومت اسلامی شود. جمهوری ایران. این در حالی است که بر اساس این بیانیه، تعداد زیادی از ایرانیان دارای مشکلات امنیتی هستند و بقیه گروه اتباع مقیم خارج از کشور مشکل امنیتی برای ورود و خروج ندارند. فضا به گونه ای است که رهبری به تعبیر خودشان از هرگونه نگرانی امنیتی در مورد ایرانیان خارج از کشور پرهیز می کنند. در اظهارات سال خود تاکید بر اهمیت ارتباط و بیان را نباید انقلابی یا غیرانقلابی بودن آن دانست، در مورد ایرانیان مقیم خارج نیز باید توجه داشت که تبعیض قائل نمی شوند. او ایرانی است. در واقع از نظر آنها فقط مسئله ایران است (به غیر از اپوزیسیون و نظام که تعداد زیادی ندارد)، به رسیدگی به امور اتباع خارج از کشور کافی است و مسئولان نیز باید داشته باشند. همان نگاهی است که ایرانیان مقیم خارج از کشور دارند.

بی توجهی به مشارکت علمی ایرانیان مقیم خارج

شنیده ها حاکی از آن است که مرکز هاکی نتوانسته از ظرفیت و ظرفیت علمی ایرانیان مقیم خارج استفاده کند و انگیزه ای برای بازگشت این دسته از ایرانیان به کشور فراهم نشده است. بر اساس مواردی که باید در سیاست ها و قوانین مربوط به این دسته از شهروندان مدنظر قرار گیرد تا جایی که انتقال تخصص و دانش در داخل کشور از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور، از ظرفیت علمی و فنی ایرانیان مقیم و خارجی بهره مند شود. در خارج از کشور، هدف کمک به گسترش کشور است. در حوزه فرهنگ نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور از فرصت های قابل توجهی برای حفظ فرهنگ اسلامی- ایرانی برخوردارند.

در عین حال، دو وجه مشترک در رهبری و سیاست های ارتباطی عمومی شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور وجود دارد، از جمله کسانی که قادر به مدیریت سیاست دولت در مدیریت مهاجرت اتباع و اقامت آنها در خارج از کشور هستند. تلاش برای حفظ حضور شهروندان در کشور، جلب مشارکت آنها در مسائل داخلی و پروژه هایی که نیازمند بازگشت و ماندن در کنار این دسته از ایرانیان است و تلاش برای معکوس کردن مهاجرت آنها به کشور از جمله این گروه ها.

نیاز به بازگشت جدایی طلبان به ایران وجود دارد

به گزارش مرکز پژوهش ها، سیاست کلی رسانه ای ایرانیان مقیم خارج از کشور گسترده است و رهبری خود را نیروی ویژه ای نمی دانند، از این رو همه قوا و مسئولان کشور باید از این قشر حمایت و تقویت کنند. شهروندان و حذف آنها بسترهای مورد نیاز را در چارچوب قانون تامین می کنند.

بر اساس پیش‌نویس لایحه جامع، ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با توجه به نوع رهبری ایرانیان مقیم خارج از کشور، از موضوع امنیت و کاهش قانون‌گذاری برای ایرانیان مقیم خارج اجتناب کنند. ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز جدا از تغییر حکومت، مسئولیت نهادهای مسئول در این زمینه و تداوم سیاست های این منطقه را حتی با تغییر دولت نیز بر عهده دارند. موضوعاتی که می تواند به طور ضمنی شامل ایرانیان خارج از کشور نیز در تهیه این لایحه باشد، به نوبه خود از وقوع حوادثی مانند جلسات هشت ساله شورای عالی امور ایران در خارج از کشور جلوگیری می کند.

[ad_2]

Miriam Ware

الکل نینجا. متفکر شیطانی. محقق سفر. فرهنگ پاپ مادام العمر. علاقه مند به موسیقی.

تماس با ما