قیمت سکه ایران امروز یکشنبه بهمن ماه

[ad_1]

در رفتن قیمت انواع سکه ایرانی امروز یکشنبه 11 بهمن نسبت به آخرین قیمت روز شنبه کاهش یافت.

قیمت هر قطعه طلای گرمی 2 انس تا 1 ساعت در روز یکشنبه 11 بهمن ماه به یک میلیون و 4 هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز 1 برابر شد. میلیون و 6 هزار تومان نسبت به قیمت روز گذشته 5000 تومان افزایش داشته است. سکه طرح قدیم با 2000 تومان افزایش نسبت به نیمه قبل معاملات امروز به 2 میلیون و 7000 تومان رسید.

قیمت سکه گرم تابستانی نیز همانند روز گذشته به ۲ میلیون تا ۵ هزار تومان رسید. قیمت انواع سکه ایرانی اما در چند وقت اخیر ارزان شده و هر قطعه سکه ایرانی امروز یکشنبه 11 بهمن ماه به قیمت دو میلیون و دو هزار تومان رسیده است.

قیمت انواع سکه ایرانی

انواع سکه های ایرانی قیمت پنجشنبه قیمت شنبه قیمت امروز
0.050 78000 تومان 78000 تومان 74 هزار تومان
0.100 151,000 تومان 151,000 تومان 143 هزار تومان
0.150 224 هزار تومان 224 هزار تومان 212 هزار تومان
0.200 297 هزار تومان 297 هزار تومان 281,000 تومان
0.250 370 هزار تومان 370 هزار تومان 350 هزار تومان
0.300 446 هزار تومان 446 هزار تومان 422 هزار تومان
0.350 519 هزار تومان 519 هزار تومان 491 هزار تومان
0.400 592 هزار تومان 592 هزار تومان 560 هزار تومان
0.450 665 هزار تومان 665 هزار تومان 629 هزار تومان
0.500 738 هزار تومان 738 هزار تومان 698 هزار تومان
0.600 884 هزار تومان 884 هزار تومان 836 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 30 هزار تومان یک میلیون و 30 هزار تومان 974 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 178 هزار تومان یک میلیون و 178 هزار تومان یک میلیون و 114 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 324 هزار تومان یک میلیون و 324 هزار تومان یک میلیون و 252 هزار تومان
1000 یک میلیون و 470 هزار تومان یک میلیون و 470 هزار تومان یک میلیون و 390 هزار تومان
1100 یک میلیون و 616 هزار تومان یک میلیون و 616 هزار تومان یک میلیون و 528 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 767 هزار تومان یک میلیون و 767 هزار تومان یک میلیون و 671 هزار تومان
1300 یک میلیون و 913 هزار تومان یک میلیون و 913 هزار تومان یک میلیون و 809 هزار تومان
1400 دو میلیون و 59 هزار تومان دو میلیون و 59 هزار تومان یک میلیون و 947 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 205 هزار تومان دو میلیون و 205 هزار تومان دو میلیون و 85 هزار تومان
1600 دو میلیون و 351 هزار تومان دو میلیون و 351 هزار تومان دو میلیون و 223 هزار تومان
1700 دو میلیون و 497 هزار تومان دو میلیون و 497 هزار تومان دو میلیون و 361 هزار تومان
1800 دو میلیون و 643 هزار تومان دو میلیون و 643 هزار تومان دو میلیون و 499 هزار تومان
1900 دو میلیون و 789 هزار تومان دو میلیون و 789 هزار تومان دو میلیون و 637 هزار تومان
2000 دو میلیون و 935 هزار تومان دو میلیون و 935 هزار تومان دو میلیون و 775 هزار تومان

[ad_2]

Charlie Ray

نرد سفر. علاقه مند به موسیقی. بشارت دهنده توییتر. متعصب بیکن کاوشگر Wannabe. دانشجو. گیک وب دوستانه. تمرین کننده آبجو آماتور. ارتباط دهنده.

تماس با ما