قیمت سکه ایرانی امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت است

[ad_1]

در رفتن قیمت انواع سکه فارسی یکشنبه 13 اردیبهشت نسبت به آخرین قیمت روز پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه ثابت بود و سکه ارز فارسی امروز یک میلیون و هزار تومان معامله شد.

قیمت هر قطعه طلای گرم «عیار به ساعت» امروز، چهارم اردیبهشت روز یکشنبه به یک میلیون و 6 هزار تومان رسید، این در حالی است که قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز یک میلیون و 600 تومان بود. میلیون و 4 هزار تومان این مبلغ نسبت به آخرین قیمت روز پنج شنبه 7000 تومان است. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز به یک میلیون و 6 هزار تومان رسید.

قیمت سکه تابستانی نیز هفته گذشته مشابه بود و به دو میلیون و ۷ هزار تومان رسید. قیمت انواع سکه ایرانی نیز مانند روز گذشته باقی ماند و هر قطعه سکه ایرانی یکشنبه 13 اردیبهشت ماه دو میلیون و دو هزار تومان فروخته شد.

قیمت انواع سکه ایرانی

انواع سکه های ایرانی قیمت چهارشنبه قیمت پنجشنبه قیمت امروز
0.050 79 هزار تومان 79 هزار تومان 79 هزار تومان
0.100 153 هزار تومان 153 هزار تومان 153 هزار تومان
0.150 227 هزار تومان 227 هزار تومان 227 هزار تومان
0.200 301 هزار تومان 301 هزار تومان 301 هزار تومان
0.250 375 هزار تومان 375 هزار تومان 375 هزار تومان
0.300 452 هزار تومان 452 هزار تومان 452 هزار تومان
0.350 526 هزار تومان 526 هزار تومان 526 هزار تومان
0.400 600 هزار تومان 600 هزار تومان 600 هزار تومان
0.450 674 هزار تومان 674 هزار تومان 674 هزار تومان
0.500 748 هزار تومان 748 هزار تومان 748 هزار تومان
0.600 896 هزار تومان 896 هزار تومان 896 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 44 هزار تومان یک میلیون و 44 هزار تومان یک میلیون و 44 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 194 هزار تومان یک میلیون و 194 هزار تومان یک میلیون و 194 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 342 هزار تومان یک میلیون و 342 هزار تومان یک میلیون و 342 هزار تومان
1000 یک میلیون و 490 هزار تومان یک میلیون و 490 هزار تومان یک میلیون و 490 هزار تومان
1100 یک میلیون و 638 هزار تومان یک میلیون و 638 هزار تومان یک میلیون و 638 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 791 هزار تومان یک میلیون و 791 هزار تومان یک میلیون و 791 هزار تومان
1300 یک میلیون و 939 هزار تومان یک میلیون و 939 هزار تومان یک میلیون و 939 هزار تومان
1400 دو میلیون و 87 هزار تومان دو میلیون و 87 هزار تومان دو میلیون و 87 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 235 هزار تومان دو میلیون و 235 هزار تومان دو میلیون و 235 هزار تومان
1600 دو میلیون و 383 هزار تومان دو میلیون و 383 هزار تومان دو میلیون و 383 هزار تومان
1700 دو میلیون و 531 هزار تومان دو میلیون و 531 هزار تومان دو میلیون و 531 هزار تومان
1800 دو میلیون و 679 هزار تومان دو میلیون و 679 هزار تومان دو میلیون و 679 هزار تومان
1900 دو میلیون و 827 هزار تومان دو میلیون و 827 هزار تومان دو میلیون و 827 هزار تومان
2000 دو میلیون و 975
هزار تومان
دو میلیون و 975
هزار تومان
دو میلیون و 975
هزار تومان

[ad_2]

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

تماس با ما