قیمت سکه ایرانی امروز یکشنبه اردیبهشت ماه است

[ad_1]

در رفتن قیمت انواع سکه ایرانی یکشنبه 11 فروردین نسبت به آخرین قیمت روز شنبه 10 فروردین ماه افزایش یافت و سکه تمام بهار پارسی امروز یک میلیون و هزار تومان بود.

قیمت هر طلای گرمی 2 سنت تا 3 ساعت در روز یکشنبه به یک میلیون و 4 هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز یک میلیون و 6 هزار تومان بود. این قیمت نسبت به آخرین قیمت روز شنبه 7000 تومان افزایش داشته است. سکه طرح قدیم در نیمه اول معامله امروز به یک میلیون تومان رسید.

قیمت سکه گرمی یک روز قبل 2000 تومان بود و به 2.2 میلیون تومان رسید. قیمت انواع سکه ایرانی نیز نسبت به روز گذشته افزایش یافته و هر قطعه سکه ایرانی امروز یکشنبه 11 فروردین ماه به قیمت 3 میلیون و 9000 تومان رسیده است.

قیمت انواع سکه ایرانی

انواع سکه های ایرانی قیمت پنجشنبه قیمت شنبه قیمت امروز
0.050 82000 تومان 82000 تومان 84 هزار تومان
0.100 159 هزار تومان 159 هزار تومان 163 هزار تومان
0.150 236 هزار تومان 236 هزار تومان 242 هزار تومان
0.200 313 هزار تومان 313 هزار تومان 321 هزار تومان
0.250 390 هزار تومان 390 هزار تومان 400 هزار تومان
0.300 470 هزار تومان 470 هزار تومان 482 هزار تومان
0.350 547 هزار تومان 547 هزار تومان 561 هزار تومان
0.400 624 هزار تومان 624 هزار تومان 640 هزار تومان
0.450 701 هزار تومان 701 هزار تومان 719 هزار تومان
0.500 778 هزار تومان 778 هزار تومان 798 هزار تومان
0.600 932 هزار تومان 932 هزار تومان 956 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 86 هزار تومان یک میلیون و 86 هزار تومان یک میلیون و 114 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 242 هزار تومان یک میلیون و 242 هزار تومان یک میلیون و 274 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 396 هزار تومان یک میلیون و 396 هزار تومان یک میلیون و 432 هزار تومان
1000 یک میلیون و 550 هزار تومان یک میلیون و 550 هزار تومان یک میلیون و 590 هزار تومان
1100 یک میلیون و 704 هزار تومان یک میلیون و 704 هزار تومان یک میلیون و 748 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 863 هزار تومان یک میلیون و 863 هزار تومان یک میلیون و 911 هزار تومان
1300 دو میلیون و 17000 تومان دو میلیون و 17000 تومان دو میلیون و 69 هزار تومان
1400 دو میلیون و 171 هزار تومان دو میلیون و 171 هزار تومان دو میلیون و 227 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 325 هزار تومان دو میلیون و 325 هزار تومان دو میلیون و 385 هزار تومان
1600 دو میلیون و 479 هزار تومان دو میلیون و 479 هزار تومان دو میلیون و 543 هزار تومان
1700 دو میلیون و 633 هزار تومان دو میلیون و 633 هزار تومان دو میلیون و 701 هزار تومان
1800 دو میلیون و 787 هزار تومان دو میلیون و 787 هزار تومان دو میلیون و 859 هزار تومان
1900 دو میلیون و 941 هزار تومان دو میلیون و 941 هزار تومان سه میلیون و 17 هزار تومان
2000 سه میلیون و 95 هزار تومان سه میلیون و 95 هزار تومان سه میلیون و 175 هزار تومان

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما