قیمت سکه ایرانی امروز یکشنبه اردیبهشت ماه است

[ad_1]

در رفتن قیمت انواع سکه ایرانی یکشنبه 11 اردیبهشت نسبت به آخرین قیمت روز شنبه 11 اردیبهشت ماه افزایش یافت و سکه ایرانی امروز یک میلیون و دو هزار تومان بود.

قیمت هر قطعه طلای گرمی 2 سنت تا 1 ساعت در روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه به یک میلیون و 6 هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول روز به قیمت یک میلیون و 6 هزار تومان معامله شد. 1 میلیون و 6 هزار تومان آن مبلغ 4000 تومان بیشتر از آخرین قیمت روز شنبه بود. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز به یک میلیون و 6 هزار تومان رسید.

قیمت سکه گرمی نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده و به 2 میلیون و 6000 تومان رسیده است. قیمت انواع سکه ایرانی اما نسبت به روز گذشته افزایش یافت و قیمت هر قطعه سکه ایرانی در روز یکشنبه 11 اردیبهشت به دو میلیون تومان و سه هزار تومان رسید.

قیمت انواع سکه ایرانی

انواع سکه های ایرانی قیمت پنجشنبه قیمت شنبه قیمت امروز
0.050 80000 تومان 80000 تومان 81000 تومان
0.100 155000 تومان 155000 تومان 157000 تومان
0.150 230000 تومان 230000 تومان 233 هزار تومان
0.200 305 هزار تومان 305 هزار تومان 309 هزار تومان
0.250 380 هزار تومان 380 هزار تومان 385 هزار تومان
0.300 458 هزار تومان 458 هزار تومان 464 هزار تومان
0.350 533 هزار تومان 533 هزار تومان 540 هزار تومان
0.400 608 هزار تومان 608 هزار تومان 616 هزار تومان
0.450 683 هزار تومان 683 هزار تومان 692 هزار تومان
0.500 758 هزار تومان 758 هزار تومان 768 هزار تومان
0.600 908 هزار تومان 908 هزار تومان 920000 تومان
0.700 یک میلیون و 58 هزار تومان یک میلیون و 58 هزار تومان یک میلیون و 72 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 210 هزار تومان یک میلیون و 210 هزار تومان یک میلیون و 226 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 360 هزار تومان یک میلیون و 360 هزار تومان یک میلیون و 378 هزار تومان
1000 یک میلیون و 510 هزار تومان یک میلیون و 510 هزار تومان یک میلیون و 530 هزار تومان
1100 یک میلیون و 660 هزار تومان یک میلیون و 660 هزار تومان یک میلیون و 682 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 815 هزار تومان یک میلیون و 815 هزار تومان یک میلیون و 839 هزار تومان
1300 یک میلیون و 965 هزار تومان یک میلیون و 965 هزار تومان یک میلیون و 991 هزار تومان
1400 دو میلیون و 115 هزار تومان دو میلیون و 115 هزار تومان دو میلیون و 143 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 265 هزار تومان دو میلیون و 265 هزار تومان دو میلیون و 295 هزار تومان
1600 دو میلیون و 415 هزار تومان دو میلیون و 415 هزار تومان دو میلیون و 447 هزار تومان
1700 دو میلیون و 565 هزار تومان دو میلیون و 565 هزار تومان دو میلیون و 599 هزار تومان
1800 دو میلیون و 715 هزار تومان دو میلیون و 715 هزار تومان دو میلیون و 751 هزار تومان
1900 دو میلیون و 865 هزار تومان دو میلیون و 865 هزار تومان دو میلیون و 903 هزار تومان
2000 سه میلیون و 15
هزار تومان
سه میلیون و 15
هزار تومان
سه میلیون و 55
هزار تومان

[ad_2]

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما