قیمت سکه ایرانی امروز شنبه اردیبهشت ماه استدر رفتن قیمت انواع سکه ایرانی امروز شنبه 31 اردیبهشت 1401 نسبت به آخرین قیمت روز پنجشنبه 7 اردیبهشت 1401 ثابت بود و گرمای سکه ایرانی امروز یک میلیون و 630 هزار تومان بود.

به گزارش فرارو، قیمت هر قطعه طلای گرم ۱۸ ساعت تا ساعت ۱۵ امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان رسید و همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول سال جاری به یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان رسید. معامله امروز به ارزش 14 میلیون و 360 هزار تومان معامله شد. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز به 13 میلیون و 900 هزار تومان رسید.

قیمت سکه گرمی با 2 میلیون افزایش به 720 هزار تومان رسید. قیمت انواع سکه ایرانی اما در روز پنجشنبه ثابت ماند و هر قطعه سکه ایرانی امروز شنبه 10 اردیبهشت ماه با قیمت سه میلیون و 255 هزار تومان به قیمت خود رسید.

قیمت انواع سکه ایرانی

انواع سکه های ایرانی قیمت سه شنبه قیمت چهارشنبه قیمت امروز
0.050 86 هزار تومان 86 هزار تومان 86 هزار تومان
0.100 167 هزار تومان 167 هزار تومان 167 هزار تومان
0.150 248 هزار تومان 248 هزار تومان 248 هزار تومان
0.200 329 هزار تومان 329 هزار تومان 329 هزار تومان
0.250 410 هزار تومان 410 هزار تومان 410 هزار تومان
0.300 494 هزار تومان 494 هزار تومان 494 هزار تومان
0.350 575 هزار تومان 575 هزار تومان 575 هزار تومان
0.400 656 هزار تومان 656 هزار تومان 656 هزار تومان
0.450 737 هزار تومان 737 هزار تومان 737 هزار تومان
0.500 818 هزار تومان 818 هزار تومان 818 هزار تومان
0.600 980 هزار تومان 980 هزار تومان 980 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 142 تومان یک میلیون و 142 تومان یک میلیون و 142 تومان
0.800 یک میلیون و 306 هزار تومان یک میلیون و 306 هزار تومان یک میلیون و 306 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 468 هزار تومان یک میلیون و 468 هزار تومان یک میلیون و 468 هزار تومان
1000 یک میلیون و 630 هزار تومان یک میلیون و 630 هزار تومان یک میلیون و 630 هزار تومان
1100 یک میلیون و 792 هزار تومان یک میلیون و 792 هزار تومان یک میلیون و 792 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 959 هزار تومان یک میلیون و 959 هزار تومان یک میلیون و 959 هزار تومان
1300 دو میلیون و 121000 تومان دو میلیون و 121000 تومان دو میلیون و 121000 تومان
1400 دو میلیون و 283 هزار تومان دو میلیون و 283 هزار تومان دو میلیون و 283 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 445 هزار تومان دو میلیون و 445 هزار تومان دو میلیون و 445 هزار تومان
1600 دو میلیون و 607 هزار تومان دو میلیون و 607 هزار تومان دو میلیون و 607 هزار تومان
1700 دو میلیون و 769 هزار تومان دو میلیون و 769 هزار تومان دو میلیون و 769 هزار تومان
1800 دو میلیون و 931 هزار تومان دو میلیون و 931 هزار تومان دو میلیون و 931 هزار تومان
1900 سه میلیون و 93 هزار تومان سه میلیون و 93 هزار تومان سه میلیون و 93 هزار تومان
2000 سه میلیون و 255
هزار تومان
سه میلیون و 255
هزار تومان
سه میلیون و 255
هزار تومان

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم