قیمت سکه ایرانی امروز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه است

[ad_1]

در رفتن قیمت انواع سکه فارسی امروز دوشنبه 18 فروردین ماه نسبت به آخرین قیمت روز یکشنبه 18 فروردین ماه ثابت بود و گرمای سکه فارس امروز یک میلیون و هزار تومان بود.

قیمت هر طلای گرمی «عیار به ساعت» روز دوشنبه 19 فروردین ماه به 8 میلیون تا 7 هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز یک میلیون و 7 هزار تومان ارزش گذاری شد. این رقم نسبت به نرخ یکشنبه گذشته بدون تغییر است. سکه طرح قدیم در نیمه اول معامله امروز به یک میلیون تومان رسید.

قیمت سکه تابستانی نیز مشابه روز گذشته به دو میلیون و 4 هزار تومان رسید. قیمت انواع سکه فارسی در هفته گذشته ثابت مانده است و هر سکه ایرانی امروز دوشنبه 19 فروردین ماه به قیمت 3 میلیون و 4000 تومان رسیده است.

قیمت انواع سکه ایرانی

انواع سکه های ایرانی قیمت شنبه قیمت یکشنبه قیمت امروز
0.050 80000 تومان 80000 تومان 80000 تومان
0.100 155000 تومان 155000 تومان 155000 تومان
0.150 230000 تومان 230000 تومان 230000 تومان
0.200 305 هزار تومان 305 هزار تومان 305 هزار تومان
0.250 380 هزار تومان 380 هزار تومان 380 هزار تومان
0.300 458 هزار تومان 458 هزار تومان 458 هزار تومان
0.350 533 هزار تومان 533 هزار تومان 533 هزار تومان
0.400 608 هزار تومان 608 هزار تومان 608 هزار تومان
0.450 683 هزار تومان 683 هزار تومان 683 هزار تومان
0.500 758 هزار تومان 758 هزار تومان 758 هزار تومان
0.600 908 هزار تومان 908 هزار تومان 908 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 85 هزار تومان یک میلیون و 85 هزار تومان یک میلیون و 85 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 210 هزار تومان یک میلیون و 210 هزار تومان یک میلیون و 210 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 360 هزار تومان یک میلیون و 360 هزار تومان یک میلیون و 360 هزار تومان
1000 یک میلیون و 510 هزار تومان یک میلیون و 510 هزار تومان یک میلیون و 510 هزار تومان
1100 یک میلیون و 666 هزار تومان یک میلیون و 666 هزار تومان یک میلیون و 666 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 815 هزار تومان یک میلیون و 815 هزار تومان یک میلیون و 815 هزار تومان
1300 دو میلیون و 965 هزار تومان دو میلیون و 965 هزار تومان دو میلیون و 965 هزار تومان
1400 دو میلیون و 115 هزار تومان دو میلیون و 115 هزار تومان دو میلیون و 115 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 415 هزار تومان دو میلیون و 415 هزار تومان دو میلیون و 415 هزار تومان
1600 دو میلیون و 415 هزار تومان دو میلیون و 415 هزار تومان دو میلیون و 415 هزار تومان
1700 دو میلیون و 565 هزار تومان دو میلیون و 565 هزار تومان دو میلیون و 565 هزار تومان
1800 دو میلیون و 715 هزار تومان دو میلیون و 715 هزار تومان دو میلیون و 715 هزار تومان
1900 دو میلیون و 865 هزار تومان دو میلیون و 865 هزار تومان دو میلیون و 865 هزار تومان
2000 سه میلیون و 15 هزار تومان سه میلیون و 15 هزار تومان سه میلیون و 15 هزار تومان

[ad_2]

Cole Rasmussen

متخصص ترم بیکن عاشق معمولی قهوه. علاقه مند به مسافرت هاردکور ماون اینترنتی جذاب و ظریف. دانشجو.

تماس با ما