فقط حقوق متاهلین را افزایش دهید!دبیر ستاد امر به رئیس مجلس شورای اسلامی، مجمع نمایندگان، نمایندگان محترم مجلس و حمایت از ازدواج و فرزندان را تقدیم کرد.

به گزارش فارس، سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیرستاد عمرو با حمایت های لازم از سوی نهاد مقدس بیت المقدس و تشویق زوجین به فرزندآوری در تصویب سند امر به معروف و نهی از منکر فصل بودجه؛ نمایندگان محترم مجلس با حمایت از ازدواج و فرزندان پیشنهادات خود را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کردند.

محور طرح همان توضیحات است

از آنجایی که مهم ترین نقشه های جامعه، همراهی و مادری ارزشمند و کم نظیر است و این دو مکان شناخته شده و شناخته شده عقل و قانون در سال های اخیر به دلیل بی توجهی و اتخاذ سیاست های ناعادلانه و سهل انگارانه در قانون گذاری، سست شده و در آستانه دستگیر شدند. طرف کشور انکار اتهامات جمعی است.

2- در حال حاضر حقوق یک کارمند دارای سه فرزند فقط چند صد هزار نفر بیش از یک کارمند معادل آن مبلغ است.

2- هزینه تربیت زن خانه دار که بهترین شغل یعنی همراهی و تربیت فرزند محسوب می شود، ضروری است.

2- هزینه تربیت و نگهداری از کودک و در حال حاضر با تخصیص میزان حقوق کودک در حق الزحمه قانونی که برای افزایش هزینه واقعی فرزندان و کارمندان ضروری است، مبلغ متناسبی وجود ندارد.

2- اگر اجاره خانه برای خانم خانه دار با حداقل حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود باید مبلغی در حدود 2 میلیون تومان باشد که متناسب با تعداد فرزندانی است که مستحق افزایش هستند.

2- برای هر فرزند نیز حق وجه به عنوان مبلغ واقعی نسبت به هزینه ها (با فرض سقف ماهیانه یک میلیون تومان) محاسبه می شود.

پیشنهاداتی مانند

3- در بودجه کشور و برنامه 5 ساله حقوق کارمندان و کارگران را فقط برای متاهلین افزایش دهید و تعداد فرزندان را افزایش دهید تا چند سال دیگر خانه خانم خانه واقعی شود.

3- برای شاغلین و کارگران مجرد به جای افزایش حقوق، ازدواج در نظر گرفته شده است.

2- تعداد فرزندان ماهانه مستحق متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه در نظر گرفته شد.

2- سرپرست خانوار در اولویت استخدام و ترفیع است.