سمت حقوقی مدیر عامل در شرکت

[ad_1]

نوشتار دنیای اقتصاد: سمت مدیر عامل بالاترین سمت قانونی در هر شرکتی است. مدیر عامل شرکت با سایر ذینفعان شرکت روابط حقوقی مختلفی دارد و دارای اختیارات و مسئولیت های مشخصی می باشد. آگاهی مدیرعامل و سایر ذینفعان شرکت از جایگاه حقوقی مدیرعامل برای یک شرکت آرام و کارآمد ضروری است.

۲- مدیر عامل، صاحب سمت اصلی در امور اجرایی و نمایندگی شرکت. وظایف مختلفی در شرکت توسط ذینفعان انجام می شود. مالکیت توسط کل سهامداران و توسط هیئت مدیره انجام می شود. مدیر عامل مسئولیت عملکرد نمایندگی و همچنین امور اجرایی شرکت را بر عهده دارد.

بدین معنا که هرگونه اقدام حقوقی شرکت با اشخاصی غیر از شرکت، از قبیل قبول تعهد و انعقاد معاملات با شخص ثالث یا مشتری با شخص حقوقی، محدود به اختیاراتی است که به مدیر عامل (مدیرعامل نمایندگی) محول شده است. ). ضمناً اجرای تصمیمات هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت، سرپرست مدیر عامل (مدیرعامل اجرایی). مديرعامل توان مداخله در اختيارات مجمع عمومي و هيئت مديره را ندارد و هيئت مديره غير از هيئت مديره مستقيماً امور اجرايي را كه تنها وظيفه مدير اجرايي است انجام نمي دهد.

3- مدير عامل تابع قانون، تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره شركت مي باشد.

اگرچه مدیر عامل شرکت در انحصار انجام امور اجرایی و همچنین نمایندگی شرکت است، اما این امر به این معنی است که نمایندگی اجرایی و نمایندگی نامحدود نیست و ممکن است شخصاً مدیر عامل نتواند امور مربوط به شرکت را تحت پوشش قرار دهد. این شرکت در ارتباط با مالیات، حفاظت اجتماعی یا محیط زیست است و ممکن است نتواند عملکرد آژانس و مدیر اجرایی را پوشش دهد و مدیر اجرایی برای رعایت این محدودیت ها مشکل دارد. مثلاً در صورتی که هیئت مدیره شرکت اختیارات مدیر عامل را برای خرید یا فروش اموال غیرمنقول محدود کرده باشد، مدیر عامل حق معامله اموال غیرمنقول شرکت را ندارد و در صورت تخلف از مدیریت. مدیر، ممکن است در مقابل شرکت مسئول باشد.

این محدودیت اختیارات فقط در یک رابطه بین شرکت یعنی مدیر رابط با شرکت یا هیئت مدیره معتبر است و نمی تواند بر اساس این محدودیت باشد.

3- رابطه مدیر حقوقی با سهامداران. مدیرعامل شرکت موظف است در اداره شرکت حقوق و منافع کلیه سهامداران را بدون هیچ گونه تبعیض در نظر بگیرد. اما مدیر حقوقی با خود شرکت و همچنین با هیئت مدیره به عنوان یکی از اعضای مدیریت شرکت ارتباط مستقیم دارد و مدیر مستقیم با سهامداران رابطه حقوقی مستقیم ندارد.

در نتیجه، از سهامداران یا سهامداران انتظار می رود که بدون توجه به سود و سیاست های مدیریت شرکت، به منافع شخصی و گروهی عامل مدیریت توجه ویژه ای داشته باشند. بنابراین در تصمیمات مدیر عامل، سود شرکت به نفع اقلیت یا اکثریت سهامداران شرکت در نظر گرفته می شود.

۲- مدیر عامل موظف است صادق، کاردان، دلسوز و متفکر باشد. از نظر حقوقی مدیر عامل امین شرکت است در هر صورت از تضاد منافع بین منفعت شخصی و منفعت شخصی خودداری کنید. در صورتی که مدیر عامل با شرکت امانی خود برابر با شرکت رفتار نکند، ممکن است مسئولیت خسارات وارده در نتیجه عدم رعایت را داشته باشد.

2- ایفای تعهدی که مدیر عامل از طرف شرکت در قبال دیگران می پذیرد به عهده شرکت می باشد. لازم به ذکر است اقدامات انجام شده توسط مدیرعامل در شرکت به نمایندگی از شرکت و به نام شرکت می باشد.

اما در موارد استثنایی که قانون معین می کند، مدیر عامل ممکن است شخصاً مسئول تعهدات شرکت باشد، از جمله در مواردی که مدیر عامل از طرف شرکت چکی را امضا می کند، در صورت چک برگشتی، مدیر عامل. چک را نیز اختصاص می دهد. در عین حال در بسیاری از موارد بانک ها ضمن ارائه تسهیلات به شرکت ها، مدیرعامل و همچنین تعهدات شخصی شرکت را به عنوان ضامن شرکت امضا می کنند تا مدیر عامل شخصاً مسئول انجام تعهدات شرکت باشد. تعهد. برای مدیر مهم است که از خطرات ناشی از امضای چنین اسنادی آگاه باشد.

2- رابطه مدیر حقوقی با شرکت مشمول قانونی نیست. اگرچه مدیرعامل در واقع برای شرکت کار می کند، اما با عنایت به سازمان تأمین کننده عدالت اجتماعی و اداری، مدیرعامل نماینده شرکت محسوب می شود، بنابراین هیچ ارتباطی بین کارگر و شرکت و مدیرعامل و مدیر عامل وجود ندارد. مدیر عامل وجود ندارد امتیازات قانونی مشمول قوانین و مقررات شرکت می باشد.

2. مسئولیت مالیاتی که در دوره مدیریت کسر شده است به عهده مدیر شرکت می باشد. قاعده کلی این است که شرکت از بودجه خود آگاه است و مدیر عامل مسئولیتی در قبال این تقلب ها ندارد، اما در مورد شرکت مالیاتی، حکم متفاوت است.

طبق قوانین مالیاتی مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، مدیر عامل شرکت نسبت به مالیاتی که در دوره مدیریت کسر می شود، مسئول است، یعنی سازمان امور مالیاتی می تواند شرکت مالیاتی را از خود شرکت و همچنین مدیرعامل و آن شرکت خارج کند. اجرایی و صدور آن را ممنوع می کند. بنابراین، مدیر عامل باید مجبور به پرداخت مالیات شود.

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

تماس با ما