رایسی بری اکرد کرد کرد ایکری رایسی اسوبه کانکور کھورابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده «تکمیل و اصلاح مواد سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان دوره متوسطه)» به تصویب رسید. 15 تیر 1400 در جلسات 855 و 863 مورخ 5 بهمن 1400. و 17 خرداد 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی به رشته است، بری اجرا کرد.

به گزارش رابوتی کارک کابر شوریا علیہ کوریلی کلتوریکہ، ماده ۱ «تکمیل و اصلاح مواد خط‌مشی‌ها و مقررات، سازمان سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان دوره متوسطه)» مصوب ۱۵ تیر ۱۴۰۰ به شرح زیر:

«ماده 1400/04/15» مورخ 1400/11/05 و 1401/03/17 شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح زیر تصویب شد:

ماده 1 – مواد و بندهای سیاست ها و آیین نامه های مصوب برای ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان دوره متوسطه) مصوب 1400/04/15 شورای عالی انقلاب فرهنگی تکمیل و اصلاح می شود. به شرح زیر است:

1- عبارت «سال گذشته» از بند 1 ماده 1 (تعریف تاریخ تحصیلی) حذف می شود.

۲- تبصره ۱ ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

عبارت «… که توسط سازمان و وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد می شود، توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین و هر سه سال یکبار قابل بررسی است و قبل از شروع سال تحصیلی مربوط به اطلاع خواهد رسید. پایان سال)…» جایگزین عبارت «… بین سنجش شورا و پذیرش دانشجو، هر سه سال یکبار بررسی می شود و حداقل دو سال قبل از اجرا باید به اطلاع عموم برسد. “.

3- تبصره های 3 و 4 به شرح ذیل ذیل ماده 2 الحاق می گردد.

تبصره 3: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرف مدت شش ماه آیین نامه ارزیابی پذیرش و اجرای طرح اجرایی کشور جامع علمی را ارائه خواهد کرد.

«تبسره4: دانشگاه آزاد اسلامي تنها مانند گذشته (به استثناي 4 رشته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي) با هماهنگي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو نسبت به پذيرش دانشجو در اين دانشگاه اقدام كرده است. »

4- بند 3 ماده 3 به شرح زیر اصلاح می شود.
امتیاز یکسان برای ارزیابی و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته های پرتقاضا در سال تحصیلی 1402-1403 فقط در پایه دوازدهم به میزان 40 درصد با اثر قطعی برای سال تحصیلی. از سال 1403 تا 1404 فقط در سطح پایه دوازدهم به میزان 50 درصد با تأثیر قطعی برای سال تحصیلی 1404 – 1405 فقط پایه های یازدهم و دوازدهم 60 درصد و برای سال تحصیلی 1405 – 1406 و بعد از آن که پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم 60 درصد موثر بوده و نمره کل نهایی می شود.

5- ماده 4 به شرح زیر اصلاح می شود:
وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی دانشجویان اقدام کند تا برای ارزیابی و پذیرش متقاضیان ورود به مقاطع عالی از سال تحصیلی 1402-1403 و پس از آن، کلیه فارغ التحصیلان دارای سوابق تحصیلی باشند.

6- تبصره ماده 4 حذف می شود.

7- عبارت زیر در عنوان ماده 9 اضافه می شود:
ماده 9- آیین نامه اجرایی و سایر شرایط مربوط به این مصوبه از قبیل هدف از ایجاد سوابق تحصیلی، تعداد تکرارها و اثربخشی آنها و نحوه اعمال اثربخشی سوابق تحصیلی برای مقاطع مختلف تحصیلی در 6-3. -3 نظام آموزشی و دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام آموزش و پرورش قبلی و متقاضیان از شاخه های فنی و حرفه ای، دانش کار و گروه های آزمایشی، هنر و زبان پس از تصویب شورای سنجش و پذیرش دانش آموزان به استثنای تبصره ماده 2 این مصوبه و با توجه به ابلاغ دادگاه آموزشی اجرای طرح مدیریت دانشگاه. Kishore meirsad.»

8- ماده زیر جایگزین ماده 9 قبلی می شود:
ماده 10- این مصوبه مشتمل بر 10 ماده و 2 تبصره در جلسات 855 و 863 مورخ 1400/11/05 و 1401/3/17 شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و از تاریخ برای سازمان‌ها و نهادها لازم‌الاجرا خواهد بود. تایید.»

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channel