رئیس مجلس کیست؟

[ad_1]

در رفتن محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جدیدترین سخنرانی خود از خود به عنوان یک «ابر انقلابی» به شدت انتقاد کرده است. وی در این زمینه گفت: ما تنبل نیستیم، تنبلیم، اکراه داریم، هر کلمه ای را در زبان خود به کار می بریم و خود را انقلابی می نامیم. چنین اظهاراتی باید مستقیماً توسط شهردار سابق تهران مورد تحلیل قرار گیرد تا گفتمان اصولگرایی را ترویج کند.

به گزارش فرارو، قالیباف در ادامه تاج و تخت خود را «ابر انقلابی» خواند: «حضرت امام فرمودند بهشتی یک ملت بود. این شخص واقعا بی نظیر بود. بفهمید با امام چه می کنند. شهید بهشتی می گوید: هیچ مبلغی برای اسلام به گونه ای که الگوی کوچک اسلامی ایجاد کند نمی تواند مؤثر و مؤثر باشد. حرف زدن، عمل کردن کافی است. فقط بگو راه عمل است. شعار و شعور باید به شعار اسلام راستین یعنی عمل صالح، سازنده اسلام آراسته و مزین شود تا در مقابل ما بایستی.»

وی افزود: به قول حضرت آقا ماوراء الطبیعه. به برخی از آنها نگاه می کنیم، به هر کدام از آنها نگاه می کنیم، آنها چه کردند؟ هیچ کاری نکرد. اما او همچنین از همه مطالبه می کند. هرکسی که دیکته ای نوشته، ممکن است اشتباه نوشته باشد، قصد دارد بپرسد آقا چرا اشتباه است؟ خب اشتباه نکردی و زندگیتو خراب کردی! حداقل شما حق دارید به نام انقلاب صحبت کنید.

این دقیقاً همان چیزی است که ایشان با بی اعتنایی به برخی اصولگرایان گفتند چرا که بعد از ورودش به ریاست جمهوری بهارستان سعی کرد دوستانه اعتدالیون را بیاورد و نقش یقه سفید را تعیین کند اما این را خواهد گفت جنجال قدیمی. دوباره مطرح شده و مستقیماً از «ابر انقلابیون» به عنوان «جبهه پایدار» و نزدیکان به این دیدگاه که خود را اصیل ترین نوع تفکر در جریان اصولگرایی می دانند، یاد می کند.

از سوی دیگر با توجه به اختلاف نظر اصولگرایان در لیست یازدهم نمایندگان مجلس که با انصاف افرادی مانند حدادعادل قطعی شده است، همچنان ادامه دارد. فضای سیاسی کشور با این حال، جست‌وجو برای گفت‌وگو با اعضای ارشد جبهه پایداری و نمایندگان آن در مجلس نمایندگان و مشاوران و نمایندگان نزدیک این جبهه در مجلس نمایندگان در بیان دیدگاه‌های خود به‌ویژه در مجلس بی‌ثمر بوده است. از نمایندگان

حمله قالیباف به «ابر انقلابیون»  رئیس مجلس کیست؟قالیباف توسط مشاوران خودش ضربه خورده است
محمدصادق کوشکی از نظریه پردازان فعال سیاسی است گفتگو با فرارو محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه قالیباف سال ها از ظرفیت خود استفاده نکرده است، گفت: با توجه به سابقه ای که قالیباف داشته است، نمی تواند نماینده رزمندگان، جنگ و جهادگران قدرت باشد. تحت هر عنوانی استفاده می شود.

وی افزود: قالیباف خودش نمی خواست از فضایی که در اختیار داشت استفاده کند و تحت تاثیر ملی پوشان کوتاه مدتی که در اطرافش بودند حاضر شد به جای او مشاور شود و با مشاوران اشتباهی که ساخته بود. جایی که بتوانید از آن دور شوید بسیار دور است.

کوشکی گفت: این افرادی که در شورای مشورتی قالیباف حضور دارند افراد کوته فکری هستند که دور رئیس مجلس جمع شده اند و از قالیباف نیز سوءاستفاده می کنند، این برنامه در قسمت های اخیر کمی غیرمتمرکز به نظر می رسید اما این یک برنامه بوده است. مدت طولانی است

این اصولگرای فعال سیاسی افزود: در مجموع می توانم بگویم که در عرصه سیاسی مسیر درستی را طی نکرده ام و همانطور که گفتم دلیل این امر نیز مربوط به حاشیه هایی است که در حاشیه حضور دارند. مجلس نمایندگان و با مشاورانشان.» وضعیت فعلی را بیاموزید.

حمله قالیباف به «ابر انقلابیون»  رئیس مجلس کیست؟ترویج کلمه توسط قالیباف یک اصل جدید است
حسین کنعانی یک دانشمند سیاسی فعال است گفتگو با فرارو وی با اشاره به دوره ای که نگاه قالیباف به مسائل سیاسی تغییر کرده است، گفت: در این دوره تلاش، اصول خود را از منظر جدیدی بازتعریف کرده و بر اساس آن اصولگرایان به سه گروه تقسیم شده اند. انقلابی، محافظه‌کار یا سنتی».

وی افزود: این گونه تفرقه ها را مردم نمی توانند به عنوان یک اعتقاد بپذیرند، چون ما آن را یک فعالیت سیاسی فعال می دانیم، کسانی که این کار را نمی کنند یا مخالف آن هستند، انقلابی نیستند، نمی توان آنها را دقیق دانست.

قنانی خاطرنشان کرد: رئیس مجلس باید در مواضع خود در این مورد تجدید نظر کند چرا که در اردوگاه وحدت اصولگرا نمی تواند این کار را انجام دهد، اگر هم اکنون فراهم شود، شاهد تحولات جدیدی برای انتخابات آینده مجلس خواهیم بود.

این اصولگرای فعال سیاسی افزود: به گفته قالیباف فاصله گرفتن از مفهوم اصولگرایی که در این سال ها وجود داشته و مورد قبول همه اصولگرایان بوده، ارائه تعریف جدیدی از اصولگرایی و همچنین اصولگرایی جدید است. مهمترین مسئله است.

[ad_2]

Braylon Mccoy

محقق حرفه ای وب. پیشگام الکل متعصب تلویزیون دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما