رئیس: سازمان محیط زیست چالش های محیط زیست را برطرف می کندرئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر این نکته تاکید کرده است که با استفاده از کارشناسی دقیق و قوی وارد چالش های مضاعف و زیست محیطی کشور شویم و اجازه ندهیم این چالش ها در ذهن و اندیشه مردم باقی بماند. مردم.

بر اساس این گزارش، سیدابراهیم رئیس شورای عالی محیط زیست بعدازظهر دوشنبه در اولین جلسه شورای محیط زیست نقش این شورا را در اجرای سیاست های موثر زیست محیطی بسیار مهم دانست و گفت: شورای عالی محیط زیست در این خصوص نقش مهمی را ایفا می کند. دادگاه های حقوقی برای حفاظت از محیط زیست هستند و قادرند بر موانع و مشکلاتی که مقدم بر سیاست ها و برنامه های این سازمان است فائق آیند.

رئیس جمهور با بیان اینکه آمادگی تشکیل هر گونه جلسه شورای عالی محیط زیست بر حسب نیاز را دارم، افزود: مقام معظم رهبری و سایر قوانین با موضوع تسهیل و تسریع در اجرای وظایف و مسئولیت های موثر سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود. تدوین و جهت بررسی و تصویب به این شورا ارائه گردید.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه شورای عالی حفاظت محیط زیست و حضور مسئولان مسئول از دستگاه ها و نهادهای مختلف می تواند در رفع چالش های سازمان حفاظت محیط زیست کمک کند، گفت: با توجه به مسائل و چالش های مرتبط آماری، ضمن ایستادگی بر خطوط قرمز، از مانع تراشی غیر ضروری در پیشرفت کشور بپرهیزید.
رئیس جمهور همچنین پیشنهاد کرد با تشکیل شورای منطقه ای حفاظت محیط زیست این موضوع حل و فصل شود و با محوریت کشور و مشارکت کشورهای منطقه به این موضوع رسیدگی شود.

مدیر همکاری های محیط زیستی سازمان های بین المللی همچنین تصریح کرد: برای استفاده از تجربیات دیگران محدودیتی نداریم، اما در عین حال در نظر داشته باشید که اسناد و دست نوشته های ویرایش شده توسط دیگران باید بررسی و رعایت شود. تخصص در نتیجه رسوایی های اخیر شرکت ها به طور قابل توجهی رشد کرده است.

رئیس‌جمهور در بیانیه‌ای با بیان اینکه از همکاری با سازمان‌های بین‌المللی استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: در موضوعات مختلف زیست‌محیطی و چالش‌های زیست‌شناختی برنامه‌های توسعه، دیدگاه‌های جوانان کاملاً آگاهانه و مبتنی بر اصول و مبانی جمهوری اسلامی ایران است. عرصه بین المللی.» این کار را انجام دهید

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از اداره حفاظت محیط زیست خواست تا روی استانداردها و چالش های دوگانه کشور تلاش کند و با بهره گیری از کارشناسی دقیق و قوی برنامه های اقتصادی را اجرا کند.مسئله تولید خودرو، بحث میانجیگری. و سایر ابهامات مشابه در اذهان و افکار عموم مردم وجود دارد که باید با پاسخ سنجیده ای مواجه شود.

رئیس‌جمهور از شورای عالی حفاظت محیط‌زیست مجلس نمایندگان خواست تا موضوعات و چالش‌های این دوره با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی دقیق قرار گیرد و نتیجه این بررسی برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار شورای عالی قرار گیرد.

در اولین جلسه شورای عالی مراکز محیط زیست، سیاست های اصلی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ایجاد شورای مشورتی محیط زیست برای مشکل مشترک اسکان مجدد و چارچوب ارزیابی راهبرد زیست محیطی برای ارزیابی تأثیر طرح های طراحی محیطی در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین اصلاح محل آزمایش دستگاه های مرجع با هماهنگی دستگاه های ذیربط، اصلاح قانون ناظر شکار و صید مبنی بر جایگزینی گناهکاران در طبقه بندی علمی و تعیین قیمت و تقاضای تلفات حیوانات وحشی از جمله این موارد. قطعنامه ها


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم