دو سناریو حداقل در سال آینده 1.2 یا 2 میلیون تومان؟

[ad_1]

در رفتن این در حالی است که بر اساس پیش نویس مصوبه شورای عالی، معیشت مجلس عوام برای خانوار 1.8 نفری ماهانه یک میلیون و 4 هزار تومان است. بر اساس برآوردهای انجام شده، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده 2.3 میلیون تومان تعیین می شود، طبق کمیسیون نگرش حداقل دستمزد.

به گزارش فرارو توفیقی، رئیس کمیته اعمال شورای عالی امور اسلامی کشور در رفتن گفت: اگر دستمزد بر حسب منطقه جغرافیایی یا حرفه و نژاد متفاوت باشد، قطعاً میزان دستمزد تعیین شده بر اساس دستمزد بالاتر از حداقل مزد که در صورت معرفی و کلی تعیین می‌شود، تعیین می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی افزود: تعیین دستمزد بر اساس محدوده جغرافیایی نیازمند ساختارهای مختلفی است که در حال حاضر وجود ندارد، در حالی که حداقل دستمزد به صورت جهانی تعیین می شود، ضمن اینکه تجربه قبل از انقلاب تعیین می شود. منطقه جغرافیایی و همچنین بر اساس طبقه و حرفه است، اما به دلیل اینکه دولت به وظایف خود عمل نکرده است، مدرکی برای تعیین محل دستمزد نداریم.

توفیقی گفت: باید معیشت را بر اساس نوع منطقه و نوع کارگاه های آن منطقه، قدرت خرید مردم آن منطقه، قیمت تمام شده کالا و خدمات در آن منطقه، پراکندگی جمعیت و پراکندگی حرفه های مختلف.» چنین عنوانی در دسترس نیست.

دو سناریو حداقل در سال آینده  1.2 یا 2 میلیون تومان؟سرنوشت حداقل چند سال خواهد بود؛ چه خواهد شد؟
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری به زودی با شما صحبت کنید و مطالب خوب را ادامه دهید وی با اشاره به دو سناریو در رابطه با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: با توجه به اینکه بودجه در بودجه سال آینده حداقل دستمزد کارگران 2 میلیون و 6 هزار تومان برآورد شده است. در حالی که دولت این مبلغ را افزایش داده است.» میلیون ها و 5000 تومان تعیین شده است، پیش بینی می شود حداقل دستمزد حداقل معادل مبلغی باشد که سال آینده مجلس تعیین کرده است.

وی افزود: بنابراین مبلغ پنج میلیون و ششصد هزار تومان به عنوان حداقل حقوق کارگران در سال آینده در نظر گرفته می شود که نسبت به نرخ تورم و افزایش قیمت تا مرز یک میلیون تومان خواهد بود. لازم است طبق ماده 5 قانون حداقل دستمزد را دولت با توجه به معیشت تعیین کند.

حاج اسماعیلی گفت: متأسفانه سال ها شاهد بوده ایم که دولت تحت هیچ عنوانی در تعیین حداقل دستمزد کارگری را به کار نمی گیرد و در این راستا همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط مراجع رسمی تعیین شده است. “

این حوزه فعال با اشاره به اینکه حداقل دستمزد کارگران باید بیشتر از تعداد شاغلان باشد، افزود: با توجه به اینکه دسترسی کارگران به آموزش، بهداشت، رفاه و … بسیار کمتر از تعداد شاغلان است. باید متعادل شود.» کارگران بیشتر به حساب می آیند، اما متأسفانه شاهد بوده ایم که این مسائل مورد توجه دولت قرار نمی گیرد.

حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه طبق قانون باید حداقل سالی سه بار مذاکره و مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد انجام شود، افزود: هیچ تاثیری در محل ندارد مگر در صورت عدم امضای قرارداد. مصوبه شوراي عالي براي تعيين حداقل ساليانه كه نمايندگان آنها آن را امضا نكنند، فقط يك جنبه دارد و تأثيري در اين انتصاب ندارد. در چنین شرایطی نمایندگان کارگران باید حضور فعال داشته باشند تا بتوانند به صورت واقع بینانه از حقوق کارگران دفاع کنند.

این کارشناس مسائل کارگری با اشاره به اینکه مدیران ارشد اقتصادی در دولت افزایش کارگر و کارمند را توجیه می کنند، واقعاً تورم است، تورم افزایش می یابد، دوباره افزایش می یابد، اگر دولت بخواهد باید پاسخ داد. برای کنترل تورم در نظام باید با توجه به کسری بودجه ای که دولت با آن مواجه است این اقدام را خودش شروع کند باید مراقب بود که زیاده روی نکنیم اما مراقب باشیم که دولت نگذارد این اتفاق بیفتد. بنابراین افزایش حقوق کارگران در سال آینده کافی نخواهد بود.

[ad_2]

Giovanna Yu

گیک بیکن. ماون قهوه. ارتباط ظریف جذاب. متخصص مواد غذایی به طرز خشمگینی فروتن.

تماس با ما