تولید چرا پایگاه دانش؟ چرا سرت شلوغهدکتر امین عربی * اینکه عامل بی ثباتی عامل تقاضا باشد یا عرضه اقتصاد، مبنای تصمیم گیری است بر این اساس که در دوره های مختلف و در شرایط مختلف، هم عرضه و هم تقاضا می توانند عامل بی ثباتی باشند.

در یک اقتصاد گاهی مازاد تقاضا و گاهی مازاد عرضه مشکل ایجاد می کند و باید برای ثبات بازار تدابیری اندیشید. ذائقه و علاقه مصرف کنندگان به محصولات داخلی یا خارجی، توزیع و توزیع توده های اهل سنت و بومی و واردات و همچنین شرایط اقلیمی و بهره مندی از منابع طبیعی، فناوری، دانش، سرمایه و بازارهای مختلف، کالا، خدمات، ارز، پول، نیروی کار. ، شرایط و مقررات حاکم بر صادرات و واردات با توجه به اقتصاد تحت تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی و شرایط سیاسی و اجتماعی کل کشور به معنای تولید و اشتغال عمومی در مسیر درستی قرار دارد یا برعکس

همانطور که آگاهی از تصمیم گیری ما در مورد تولید و مصرف و تجارت بین المللی برای فرصت های بیشتر و بهتر افزایش می یابد و توجه جمعی به منافع ملی افزایش می یابد، عنصری است که در فرهنگ و دانش ما غایب است. جنبش های اجتماعی، فضایل مانند اوقات فراغت، صرفه جویی، امانتداری، پرهیز از زیاده خواهی های خصوصی و عمومی، ریاضت اقتصادی، تعهدات اقتصادی که با دیدگاه انسان دوستانه مرتبط است، بستر و انگیزه های لازم برای خروج از یک اقتصاد را فراهم می کند.

انگیزه کارآفرینی اعم از سودجویی، اشتیاق به ایجاد یا تسلط بر بدبختی، جامعه را به سمت نبوغ در مدیریت، توانایی تشخیص جزئیات، قاطعیت، صرفه جویی و مزیت های رقابتی هدایت می کند.

چرا پایگاه دانش بسازیم؟

تولید دانش بنیان آخرین پله از نردبان رشد و توسعه است. جوامع مختلف به منابعی که در اختیار دارند توجه می کنند، در مرحله اول منابع را به صورت خام مبادله می کنند و با توسعه و کسب مهارت در مرحله بعد به تبادل مهارت ها و منابع می پردازند و در شرایط بهتر به کسب دانش کمک می کنند. و مهارت، تلاش برای به اشتراک گذاشتن مهارت و دانش به محصولات قابل مبادله بیشتر و بیشتر تبدیل می شود.

با این حال، در وهله اول، کشورها اقدامات مربوط به تولید و صادرات منابع طبیعی مانند سنگ و مواد معدنی را توسعه می دهند. در مرحله بعد، تولید و صادرات کالاها به کار نیمه ماهر نیروی دریایی به عنوان محصولات نساجی بستگی دارد. پس از آن با افزایش مهارت ها و دانش نیروی دریایی، مهارت های مرتبط نیروی دریایی به عنوان یک صنعت تجارت الکترونیک برتر خواهد شد.

تولید و صادرات کالاهای سرمایه ای مانند ماشین آلات در مراحلی است که نیاز به دانش و آگاهی بالاتر از پیچیدگی ها پیچیده و در نهایت اوج تولید و صادرات در توانایی عرضه کالا و خدمات از جمله می باشد. کنترل روشنایی و تجهیزات آنچه در این مرحله صادر می شود در واقع یکی از لایه های دانشی است که در خدمت یا ارزش گذاری محصول است و پیچیدگی تولید، امکان تقلید و ورود به بازار انحصاری آن را برای دیگران سخت و گاه غیرممکن می کند.

بخش‌هایی از کشور مانند آلمان و ژاپن در این مسیر پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند. فعالیت مبتنی بر تحقیق و توسعه، نردبان نهایی رشد و توسعه است. در این مرحله جامعه از نتایج تحقیق و توسعه بهره مند می شود و رفاه عمومی با افزایش مستمر قیمت ها به جای دستیابی به فناوری و نوآوری افزایش می یابد. مرحله اول و دوم رشد بر اساس منابع طبیعی موجود در کشور است. در واقع این مزیت طبیعی یا تاریخی کشور است که از نظر عملکرد تفاوت را ایجاد می کند و مزیت آن برای اقتصاد قابل توجه است.

برای کشور ما وجود منابع طبیعی عظیم مانند نفت، گاز، مواد معدنی و سایر شرایط مانند زمین و اقلیم در برخی نقاط کشور برای کشاورزی مناسب تلقی می شود، ایجاد بسترهای قانونی برای عبور امتیازات اولیه و در دسترس بودن قدرت انحصاری فناوری به دلیل توانایی آن در افزایش نرخ بهره، یک گزینه در اقتصاد محسوب می شود.

اقتصاد دانش بنیان، کشور ما که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است، دارای امتیاز تولید منحصراً از لیسانس ها، برندها یا محصولات فنی و مهندسی است.

ارتقای دانش باعث ایجاد زیرساخت، توسعه و رفاه اجتماعی می شود. تولید دانش بنیان در حوزه کشاورزی الگوی موفق استفاده مطلوب از آب، خاک و سایر نهادهای کشاورزی است که با استفاده از غلات ثابت می توان میزان محصول را در تولید سنتی چند برابر کرد.

چرا اشتغال زایی؟

بسته به عوامل دخیل در تولید محصولات و خدمات مختلف برای تولید محصولات و خدمات مورد نیاز است. این موسسات برای راحتی کار به دو نهاد پایتخت و نیروی دریایی تقسیم می شوند. به عنوان مثال برای تولید محصولات کشاورزی نیروی انسانی و سرمایه اعم از تجهیزات، زمین، بذر، کود و … مورد نیاز است. نهادهای سرمایه و کار می توانند جایگزین بسیاری از منابع تولید شوند. به عنوان مثال، نیروهای انسانی به جای استفاده از کانال انسانی، بیشتر از سرمایه (مکانیک مکانیکی) استفاده کردند. به عبارت دیگر کار مکانیکی و انرژی نیز در اینجا انجام می شود.

در تولید یک جامعه، توانخواهان انرژی یا سرمایه بیشتری مصرف می کردند. بنابراین سهم سرمایه و نیروی انسانی در تولید می تواند تغییر کند. در بررسی وضعیت نیروهای مسلح در حوزه کشاورزی، در تولید محصولات کشاورزی به روش سنتی نسبت به روش نوین تولید، سهم نیروهای مسلح بیشتر از سهم سرمایه است. بنابراین تغییر تولید محصولات کشاورزی از سنتی به مدرن، منجر به افزایش سهم نیروی کار در تولید شده است. برای کشورهایی که نیروی کار کافی ندارند، مطلوب است.

در کشوری با جمعیت کم، نیروی کار کافی وجود ندارد، بنابراین استراتژیست اصلی تولید در این کشورها، رهبر، سرمایه دار است و از فناوری، سرمایه، جانشین نیروی کار استفاده می کند و نیازی به کمبود نیروی کار نیست. .

در کشوری که کمبود نیروی کار وجود دارد، طبیعتاً برنامه ریزی در جهت افزایش سهم سرمایه در تولید یا سرمایه گذاری در تولید، در حال پیشرفت است.

از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نیروی انسانی فراوانی وجود دارد. منطقی است در کشوری که نیروی انسانی از توان کافی برخوردار است، کسانی که سهم بیشتری از نیروی کار در بهره وری یا به عبارتی نیروی کار دارند، انتخاب شوند.

با توجه به اینکه بیشترین درآمد از خانوارها از طریق اشتغال حاصل می شود و درآمد غیر شغلی از محل اجاره، بهره و … نیز تولیدی که مشمول اشتغال است فرسوده می شود، بنابراین اشتغال بیشتر در مرحله اول منجر به فقر می شود. و به صورت مرحله ای افزایش نهایی درآمد و رفاه عمومی که تقاضای کشور است قطعی است.

کارفرمایان علیرغم نیاز به کاهش فقر، تامین غذا، سرپناه، بهداشت و آموزش و توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی، از طریق محصولات جدید، منابع جدید، بازارهای جدید، منابع جدید منابع و ساختارهای نو به تحول اقتصاد کمک خواهند کرد. فرصت ها در حال گسترش هستند

در بازار رقابتی که تعداد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بی شمار است، بهره صفر است و مازادی وجود ندارد. در عین حال، در بازار انحصاری که خطری برای صاحبان منافع وجود ندارد، تمایل به تغییر صاحبان سرمایه وجود دارد و موانع زیادی برای اشتغال برای جلوگیری از تغییر وجود دارد.

آنها کارفرمایانی هستند که تنها با هزینه های بالا و با انگیزه سود، موفقیت و نیکوکاری، محصولات و بازارهای جدیدی را معرفی می کنند و با این کار بر رفاه جامعه سایه جدی تری می اندازند. جویندگان کار خواهان روش های جدید و بیشتری برای انجام کارها هستند. یکی از راه های تثبیت قیمت ها و رهایی از تورم، دانش سازی است.

کارآفرینان به دنبال خواست خود در فضای کسب و کار و تحقق موفقیت رویا، شرایط حاکم بر بازارهای اقتصادی و با تمرکز بر آزادی و آسایش در کشورهای مختلف، بهترین مکان را برای تبدیل انتخاب می کنند. به محصول کشورهای مختلف توجه زیادی به منابع طبیعی در اختیار دارند، بازارها و فضای کسب و کار، درجات مختلف توانایی خود برای ابراز نبوغ خلاق خود.

کشور از مزایای فرصت های شغلی فراوان برخوردار است و علاوه بر آن موانع طبیعی نیز وجود دارد که مهم ترین مکان های تولید دلال و واسطه است و سود فراوان نصیب دلالانی می شود که هیچ انگیزه و توجیه منطقی ندارند. وجود داشته باشد. موانع دیگر اشتغال، موانع هستند که غلبه بر آنها آسان نیست.

اگرچه کارفرمایان ریسک گریز هستند، اما تغییر مداوم قوانین و مقررات و افزایش مداوم قیمت ها، فضا را به شدت غیرقابل قبول و نیت و انگیزه کارفرمایان را غیرمنطقی می کند. در حال حاضر در فضای اقتصادی کشور پیش بینی قیمت انرژی و قیمت انرژی و قوانین و مقرراتی که این دو وضعیت را تعریف می کند بسیار حائز اهمیت است.

مشاهده شده است که دولت وعده تثبیت قیمت انرژی یا حمل انرژی را داده است اما در بلندمدت قیمت آن را بسیار کوتاه تغییر داده است.

کارآفرینان درگیر نبوغ خود انگیزه ای مانند شیفتگی به طبیعت، سودجویی و بشردوستی هستند. نگرش هایی که کارآفرینان را نسبت به شاخص های رشد ترغیب می کند یا مسیر آنها را در توسعه و ایجاد مسائل جدید غیرمنطقی می کند، جامعه را با بلایای جدی از جمله بیکاری و فقر مواجه می کند و نیازمند رسیدگی و اصلاح است.

فساد در نظام اداری و در تفسیر قوانین و مقررات به نفع و به ضرر دیگران. این در حالی است که سرعت انتقال فناوری، دوره زمانی که اشغالگران از آن بهره می برند، به سرعت در حال افزایش نوآوری مبتنی بر علاقه آنها است.

* دانشگاه شیراز

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channel