تمامی حقوق محفوظ است


آخرین بررسی ها در مورد بازار اجاره به ویژه حکایت از خروج این بازار از محدوده لیزینگ مالی دارد.

بررسی ها و محاسبات انجام شده بر روی «دنیای اقتصاد» به ویژه میانگین اجاره بهای مسکن در مناطق 22 گانه شهر تهران و سهم اجاره بها از حداقل حقوق و دستمزد سال 1400 در پاییز سال گذشته به عنوان میانگین مشخص شده است. مستاجران نیمه جنوبی در تهران مجبور به پرداخت هزینه ماهانه برای تأمین اجاره ماهانه شدند.

گزیده ها نشان می دهد در سال گذشته متوسط ​​اجاره ماهانه مسکن علاوه بر 3 درصد مبلغ پرداختی، در مناطق جنوبی شهر تهران به صورت میانگین یک ماهه سرپرست خانوار سه نفره (براساس حداقل دستمزد و بودجه کاری سال 1400) برابر شد. اطلاعات مربوط به وضعیت اجاره بهای مسکن در آخرین گزارش منتشر شده از سوی اداره مرکزی آمار ایران مربوط به دوره پاییز سال گذشته (پاییز 1400)، حاکی از هزینه اجاره در جنوب شهر تهران در این بازه زمانی است. در پایین ترین سطح لایحه مصوب وزارت کار در سال 1400 معادل کمک هزینه ماهانه سه سرپرست خانوار بوده است. این موضوع نشان دهنده هزینه اجاره یا به طور مشابه تامین اجاره بهای مسکن خارج از توان مالی خانوارهای مستاجر است.

آمار جدید از اجاره نامه تهران

بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، وضعیت اجاره مسکن در شهر تهران. در پاییز 1400 متوسط ​​اجاره بهای مسکن در مناطق 22 گانه شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی در پاییز 1399 رشد 40 درصدی داشته است. البته بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران که در پاییز شهر تهران در پاییز 1400 منتشر شده است، تورم 40 درصد مربوط به آخرین اجاره نامه است. اما در گزارش های بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن و اجاره مسکن در شهر تهران که در خرداد ماه و همچنین بازارهای خارجی منتشر شده است، آمار و اطلاعاتی منتشر شده است.

گرچه نرخ تورم 40 درصدی در بازار مسکن خود نشان دهنده است، اما نرخ رشد در اجاره سرمایه در پایتخت افزایش یافته است، اما فشار مضاعفی بر مستاجران ایجاد شده است و بررسی می شود.

مقایسه اجاره نامه مسکن در شهر تهران بر اساس میانگین اجاره بها در مناطق 22 گانه با تراز حقوق و دستمزد ماهانه خانوارهای مستاجر بر اساس حداقل دستمزد و دستمزد وزارت کار در سال 1400 حاکی از شرایط بحرانی از مستاجرین مستاجر

تمامی حقوق محفوظ است

بحران در جنوب شهر بدتر می شود

بحران مسکن به ویژه در نیمکره جنوبی پایتخت که سطح درآمد خانوارها بسیار کمتر است، بیشتر خود را در حومه شمالی تهران نشان می دهد.

متوسط ​​اجاره ماهانه هر مترمربع مسکن در مناطق حاشیه جنوب شهر تهران (مناطق 9 تا 20) که مستاجران اصلی پایتخت در این مناطق سکونت دارند، در این زمان معادل 4 میلیون و 300 هزار تومان است. سال گذشته بر اساس حداقل دستمزد مصوب وزارت کار، حقوق ماهیانه یک خانوار سه نفره حدود 4 میلیون تومان بود. این ارقام حاکی از آن است که پارسال سرپرست یک خانوار سه نفره به طور متوسط ​​100 درصد از حقوق خود را در نیمه جنوبی شهر تهران برای تامین هزینه اجاره بها اجاره داده است.

بررسی کامل وضعیت اجاره نامه های تهران بر اساس حداقل حقوق سه خانوار در سال گذشته (وزارت کار) و همچنین آمار مربوط به نبض اجاره مسکن در پاییز 1400 مارک در این مورد. سه نفر در این خانوار، دو نفر، زنان و شوهران شاغل و بدون حق، در حال حاضر به طور متوسط ​​86 درصد از کل حق اکتشاف خود را تنها با اجاره بها به دست آورده اند.

علاوه بر این که اکثر مستاجران، زن و شوهر هر دو شاغل هستند و هیچ حقی ندارند، مجموع حقوق ماهیانه آنها 7 میلیون و 700 هزار روپیه در ماه است. این خانوارها، یعنی مردان و زنان شاغل با حداقل دستمزد 1400 روپیه برای هر فرزند، سال گذشته به طور متوسط ​​52 درصد از کل دستمزد ماهانه خود را در نیمه جنوبی شهر تهران (مناطق 9 تا 20) اجاره کرده اند.

اما در موردی که در این خانوار فقط یک نفر شاغل بود، باید 100 درصد حقوق خود را به طور میانگین اجاره می کرد. محاسبات «دنیای اقتصاد» نیز نشان می‌دهد که در کل شهر تهران، متوسط ​​اجاره بهای مسکن بر اساس آمار پاییز 1400، در خانوارهایی که زن و مرد شاغل بوده و دارای یک فرزند بوده‌اند، معادل 86 درصد است. کل ازدواج یک ماه بود

در این راستا سهم مالکان و خانوارهای ماهانه به آنها اختصاص یافته و بازار اجاره موجب کاهش توان خانوارها شده است.

شرایط حاد در مناطق 4 و 5

اما متوسط ​​اجاره بها ماهانه مستاجران مناطق 4 و 5 که 20 درصد کل قراردادهای اجاره در پاییز 1400 در این دو منطقه است، معادل 100 درصد کل حقوق و اشتغال زوجین است. حداقل قانون کار وزارت در سال 1400).

یعنی زن و مرد هر دو دارای یک فرزند، صاحب یک فرزند و طبق حداقل حقوق وزارت کار در سال 1400 به طور متوسط ​​تمام حقوق خود را برای یک ماه برای اجاره خانه آورده اند. در چهار پنج منطقه تهران گران هستند. حدود 20 درصد از مستاجران تهرانی در پاییز سال گذشته به سمت اجاره مسکن در این دو منطقه نقل مکان کردند.

این ارقام بر اساس محاسبه کل اجاره بهای مسکن در قالب اجاره ماهانه است. طبیعی است که در صورت پرداخت اجاره توسط وام دهنده، اجاره ماهانه کمتر خواهد بود.

این وضعیت حاکی از آن است که فشار زیادی برای کاهش هزینه اجاره در شهر تهران به خصوص برای لایه هایی که عمدتا در نیمه جنوبی شهر قرار دارند، وجود دارد. هزینه اجاره در شمال شهر برابر است و طبق آخرین آمار حقوق کارگران حداقل دو تا سه برابر بیشتر است اما از آنجایی که واردات خانوارها در این مناطق عمدتاً بیشتر است، فشار لیزینگ بر روی آنها کمتر از اجاره موجود در اجاره های موجود است نیمه جنوبی شهر است.

لیزینگ فشار متغیر

بررسی «دنیای اقتصاد» حاکی از وجود یک واقعیت متغیر و اقتصادی است که نشان می دهد فشار اجاره بها در مقایسه با سطح حقوق ماهیانه خانوار و اجاره آنها بسیار بیشتر از توان مستاجران و بیش از آن است.

این فشار مضاعف به ویژه در مناطق جنوبی قوی است. این متغیر و واقعیت اقتصادی با تورم عمومی شدید از جمله تورم مواد غذایی و اقلام غذایی مرتبط است. اگرچه اجاره مسکن در تمام سال‌های گذشته بیش از حقوق و درآمد خانوارهای مستاجر خودکفا بوده است، اما فشار اجاره نه تنها در حوزه اجاره بیشتر است، بلکه در حوزه تورم عمومی نیز بیشتر است. این فشارها به دلیل پایین بودن سطح قانون و نظم در مناطق جنوبی شهر و بیشتر در بخش شمالی پایتخت است. در واقع، در عین حال، فشار اجاره بهای مسکن بیش از هر زمان دیگری در تورم عمومی افزایش یافته است. در سال های گذشته سطح تورم عمومی کمتر از سطح تورم عمومی بود. تورم عمومی در دهه 1980 به طور متوسط ​​15 درصد بود. این رقم در سال 1990 به 21 درصد رسید، اما در 1400 سال معادل 34 درصد بود.

این شرایط باعث تشدید واکنش های منفی خانوارها و امکان جابجایی آنها به خانوارهای عمده مستاجر به ویژه در نیمه جنوبی شهر شده و فشار اجاره را افزایش داده است. در واقع فشار فعلی بر خانوارهای مستاجر تنها از ناحیه اجاره بها بالا نیست، بلکه از تورم عمومی نیز ناشی می شود.

در سال 1400 تورم عمومی به 34 درصد رسید که بیش از 40 درصد کل تورم اقتصادی بود و تورم غذا در دهه به بیش از 90 درصد رسید.

در واقع، طی یک سال گذشته معادل اقتصادی در اجاره نامه های خانگی شکل گرفته است و در نتیجه فشار بیشتری بر توان مالی مستاجران برای رشد اجاره بهای آنها وارد می شود.

ساپورت کانال چیست؟

گزیده ای از سال 99 و همزمان با شیوع ویروس کرونا همزمان با افزایش اجاره بها، دولت سقف سقف مجاز افزایش اجاره مسکن را اعلام کرد. بر این اساس سقف اجاره بها در تهران 25 درصد و در شهرستان ها 20 درصد افزایش یافت. امسال این برنامه برای سومین سال متوالی اعلام شده است. اما طی دو سال گذشته، این سیاست موفق نتوانسته تورم را کنترل کند و اجاره بها در پایتخت، هولهوش، به طور متوسط ​​سالانه 50 درصد رشد داشته است. این در حالی است که در سومین سال اجرای آن، این سوال مطرح است که آیا سیاست قابل قبولی در این زمینه وجود دارد؟

تجربه دنیا نشان داده است که برای کنترل تورم و نوسانات شدید در این بازار از جهش ها استفاده شده است. در اروپا، ایالات متحده و بخش‌هایی از آسیا نیز تلاش‌هایی برای تعیین سیاست‌هایی صورت گرفته است که امکان اجرای سیاست‌های رانت‌جویی را فراهم کند.

سال گذشته (2021) منجر به تورم شدید در بازار مسکن، تغییر سبک زندگی مردم کرون، سیاست‌های توسعه بانک‌های مرکزی، افزایش تورم عمومی و غیره شد.

افزایش تقاضا برای سرمایه در بازار مسکن و همچنین تلاش برای ساخت و عرضه مسکن جدید در بازار مسکن فراتر از محدودیت کرون و تورم، این موضوع را برطرف کرده است. میانگین قیمت مسکن در ایالات متحده به 20 درصد افزایش یافته است و بسیاری از کشورهای طبقه بالا فروش و اجاره مسکن را تجربه کرده اند. در چنین شرایطی به سیاستمداران این کشورها اجازه داده می شود برای حمایت از خانواده های مستاجر، اجاره بهای خانه های خود را افزایش دهند. سیاستمدارانی که علیرغم ادعای بسیاری از اقتصاددانان دنیا، عملا شکست خورده اند و نمی توانند تورم شدید بازارهای اجاره ای این کشورها را کنترل کنند.

این اقتصاددانان مقصر اصلی و مقصر اصلی ردیف اول تورم شدید در بازار، افزایش تورم عمومی را موضوعی قابل توجه می دانند و معتقدند در حالی که نمی توان تورم عمومی را کنترل کرد، امکان تعیین نرخ تورم عمومی وجود نخواهد داشت. سابقه

تجربه کشورهای جهان نشان می دهد که اگرچه سیاست افزایش اجاره بها و تعیین نرخ مجاز افزایش اجاره بها در چند سال اخیر در برخی نقاط کشور وجود داشته است، اما این سیاست ها در شرایط کم و پایین مفید بوده است. تورم رانت نمی گیرند و قبول می کنند. این در حالی است که کشورهایی که با بحران تورم مواجه شده اند عملاً در این امر ناکام مانده اند.

این سیاست برای سومین سال متوالی شاهد رونق مجدد در بازار اجاره مسکن در ایران نیز خواهد بود که تفاوت اساسی با رشد سیاست اجاره مسکن در سایر نقاط جهان دارد. در عین حال گفته شد که این سیاست زمانی در جهان که تورم عمومی پایین بود قابل اجراست. از سوی دیگر، در شرایط نابسامانی، ملت های جهان مدت زیادی است که این سیاست را دنبال نمی کنند. برخلاف درصد سیاست‌هایی که برای مهار تورم دنبال می‌شود، آنها با کاهش رشد عمومی و کاهش رشد به دنبال مهار تورم اجاره هستند. در حاشیه تعیین سقف سیاستگذاری برای افزایش اجاره بهای مسکن، در چند سال اخیر در برخی از کشورهایی که با بحران تورم اجاره مواجه شده اند، سیاست افزایش نرخ تورم برای کاهش تورم عمومی و کنترل در پیش گرفته شده است. تورم.

تجربه تعیین سقف مجاز اجاره ها نیز در دو سال گذشته در ایران جواب نداده است.

این کانال حمایتی با هدف ارائه کمک های اجاره ای هدفمند به مستاجرین در حمایت از املاک و مستغلات با درآمد کم از طریق جمع آوری مالیات های مدنی از گروهی از مالکان که نقش کلیدی در بازار دارند، انجام می شود.

در واقع، از آنجایی که دولت ایران به اطلاعات و مالکیت افراد در بانک اطلاعات مجلس نمایندگان ایران دسترسی دارد، می توان از افرادی که از طریق مالکیت و تملک دارای چند واحد مسکونی هستند، مالیات دریافت کرد. این منابع مالیاتی برای کمک به پرداخت اجاره بها در قالب اجاره مسکن مقرون به صرفه به مستاجران و خانوارها استفاده می شود.

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزخبربهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesدانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channel