تحول در حوزه مسئولیت اجتماعی کمیسیون اطلاع رسانی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران با همکاری تریبون.

[ad_1]

اولین جلسه کمیسیون مسئولیت حاکمیت اجتماعی و شرکتی اتاق بازرگانی ایران در قرن جدید با استقبال گرم و حضور هر چه بیشتر اعضا برگزار شد.

کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکت اتاق بازرگانی ایران ارتباطی بین اتاق های بازرگانی، شرکت ها و فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است که این شعار را محقق کنید. به این ترتیب تریبون حامی تمامی رویدادها و فعالیت هایی خواهد بود که در این حوزه علاوه بر ایفای مسئولیت اجتماعی خود به گسترش فرهنگ و تعریف صحیح این حوزه کمک خواهد کرد.

در این جلسه پس از سخنرانی ها و نظرات اصلی، تفاهم نامه ای بین تریبون و تریبون کمیسیون به امضا رسید.

تحول در حوزه مسئولیت اجتماعی کمیسیون اطلاع رسانی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران با همکاری تریبون.

حمایت از دادگاه جامع کمیسیون مسئولیت‌پذیری و حاکمیت اجتماعی اتاق شرکت‌های ایران

تریبون پلتفرمی در حوزه رسانه های دیجیتال عمومی و اجتماعی است که به کسب و کارها کمک می کند تا در رسانه های آنلاین بهتر دیده و مخاطبان بیشتری را جذب کنند.

شرکت نوپا که به عنوان یکی از مشاغل در حوزه مسئولیت اجتماعی به شمار می رود، متعهد شد که در اولین جلسه کمیسیون در قرن جدید در قرن جدید ببیند که بیشتر فعالیت های کمیسیون انجام شده.

توجه شما را به برخی از سخنرانی ها و نکات کلیدی مطرح شده در اولین جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حکمرانی اتاق بازرگانی شرکت ایران در قرن جدید جلب می کنیم.

مسئولیت اجتماعی حرف هایی که این روزها بد تعبیر می شود!

«مسئولیت اجتماعی به طور خاص به پیگیری کارهای مخرب از فعالیت های صنعتی اشاره دارد. قدردان باشید که این روزها تجارت های بیشتری نحوه ضرب و شتم و تخلیه سربازان را تغییر داده است. آنها به عنوان نمونه ای از جذب نیروهای بومی، اقدام را یک مسئولیت مستقیم اجتماعی می دانند. این همزمانی منجر به صنایع مهمی مانند نفت و گاز می شود که مسئولیت اجتماعی مثبتی دارند.

گروه هایی که قصد انجام فعالیت در این زمینه را دارند باید ذینفعان خود را شناسایی و نسبت به رفع نیازهای آنان اقدام کنند. بنابراین بعد از سازمان، مسئولیت اجتماعی باید به سمت تحول همه اعضا سوق داده شود و نه به عنوان یک کارکرد، بلکه به هزینه سازمان.

مسئولیت اجتماعی چیست؟

«مسئولیت اجتماعی یک ابزار عمومی است که به سمت توسعه پایدار حرکت می کند. فقر مهم، مسائل مربوط به حوادث غیرمترقبه و فقر به عنوان سه موضوع مهمی است که کانون توجه مسئولیت اجتماعی در جهان است.

به عنوان مثال، در حوزه فقرزدایی، معیشت به تنهایی کافی نیست و علاوه بر آن، باید کارآفرینی ایجاد کرد تا برنامه‌های بلندمدت فقرزدایی امکان‌پذیر شود. بنابراین، اگر توسعه پایدار وجود نداشته باشد، مسئولیت اجتماعی وجود ندارد.

اهداف تجارت جهانی به حداقل رساندن تأثیر اقدامات صنعتی و سود اجتماعی است. اما در ایران معمولاً برندینگ و روابط عمومی را زیر مجموعه در نظر می گیرند و بخش های جداگانه ای به آن اختصاص نمی دهند.

[ad_2]

Kaia Lambert

گیمر. طرفدار رسانه های اجتماعی متخصص وب Wannabe. متعصب آبجو ارتباط دهنده. کارآفرین. گیک زامبی شیطانی. طرفدار پرشور تلویزیون عاشق بیکن غیرقابل درمان.

تماس با ما