بررسی کسری بودجه وضعیت اقتصاد ایران در سال اول

[ad_1]

در رفتن این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال جاری، احتمال رد سطح فعلی نقدینگی کشور در مرز 5 هزار میلیارد تومان وجود دارد، با توجه به اینکه کنترل وجوه نقد تسهیل نمی شود، تا انجام شود. بنابراین باید انضباط مالی در نظر گرفته شود در چند سال اخیر بودجه سالانه به شدت مملو از انضباط‌های بی‌نظم بوده است که منجر به کسری زیادی در نسبت درآمد به بودجه شده است که دولت در دو سال اخیر با آن مواجه بوده است.

به گفته فرارو، دولت برای تامین کسری بودجه مجبور به استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق شده است. در این راستا دولت باید از دخالت مستقیم و غیرمستقیم در منابع بانک مرکزی خودداری کند.

یکی از این تصمیمات سخت استقلال بانک مرکزی است که در این سال ها دولت های مختلف شعار استقلال بانک مرکزی سر داده اند، اما متاسفانه در شرایطی که دولت در ارزش گذاری و تامین مالی با مشکل مواجه است، ناظر پولی تحت نظر است. فشار دولت با استفاده از طرق مختلف تامین مالی هزینه ها را تامین می کند.

منبع اصلی امرار معاش مردم چیست؟آیا سال به چاپ ادامه می دهد؟
افق مرتضی کارشناس مسائل اقتصادی است به زودی با شما صحبت کنید و مطالب خوب را ادامه دهید کماکان با اشاره به کسری بودجه کشور در بودجه سال جاری گفت: اقتصاد ایران به دلیل تشدید این وضعیت در چند سال گذشته از ساختار بسیار ضعیف و متزلزلی رنج می برد، اما از پایان سال سالی که با تشدید تحریم ها بر اقتصاد ایران، آشفتگی های زیادی به وجود آمده است.

وی افزود: یکی از دلایل اصلی این امر، وخامت اوضاع اقتصادی در سال های اخیر است و با توجه به اینکه دولت چندین سال به دلیل تحریم ها با کاهش درآمدهای نفتی مواجه بوده، برای جبران زیان خود با استقراض گام برداشته است. از سوی بانک مرکزی.» با توجه به این موضوع، در جامعه با رقابت و تورم فزاینده مواجه هستیم.

افق گفت: با ادامه روند افزایشی تورم، نیاز به افزایش هزینه مایحتاج اولیه و اولیه نیز افزایش یافته است، اما در دو سال اخیر کسری بودجه کشور بسیار شدیدتر از قبل شده است تا این مشکل حل شود. دولت به صلاحدید خود برای فروش اوراق بدهی و شرکت های دولتی که حجم بسیار بالایی داشتند، قرار بود در آینده این اوراق را بفروشد.

این مدرس افزود: در سال جاری دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است که در این شرایط اگر بودجه احیا شود و تحریم های نفتی تحمل شود می توانیم از این کسری بودجه را تامین کنیم اما کسری بودجه هم داریم. ما باید با این واقعیت روبرو شویم که بودجه آنقدر زیاد است که نمی‌توان آن‌ها را به حاشیه برد، بنابراین در این زمینه باید بودجه را با اصلاحات ساختاری مواجه کرد.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران باید با اصلاحات ساختاری مواجه شود، افزود: نمی‌توان منتظر تغییر شرایط اقتصادی فعلی ایران بود و در نظام اقتصادی کشور منعکس شد، بودجه خدمات ارائه می‌کند، تفکر ضد تولیدی در کشور وجود دارد. کشوری که ریشه بسیار عمیق و تفکری دوگانه دارد.

افق با اشاره به اینکه با احیای قریب الوقوع برجام در کوتاه مدت با رشد 3 درصدی در 6 ماهه نخست سال جاری مواجه هستیم، تصریح کرد: در صورت بروز باید تورم 5 درصد را در نظر گرفت اما پس از یک چند ماه پیش انتظار می رود که وضعیت اقتصادی بهبود یابد، اما این یک دوره موقت و کوتاه مدت خواهد بود، مگر اینکه اقدام عاجل برای اصلاح سیاسی انجام شود و وضعیت اقتصادی کشور به حالت عادی بازگردد.

[ad_2]

John Warren

طرفدار پرشور وب. خالق تایید شده مبشر اینترنتی آزاد. برگزارکننده برنده جایزه گیمر. زامبی مادام العمر.

تماس با ما