امضای یادداشت تفاهم بین ایران و بنیاد علوی

[ad_1]

ارانسل و بنیاد علوی تفاهم نامه ای در زمینه محرومیت زدایی و پروژه های اجتماعی امضا کردند.

گزارش روابط عمومی ایرانسل، این تفاهم نامه بعدازظهر دوشنبه «تیر» جلسه ای در ساختمان مرکزی ایرانسل با حضور مهندس وحید خاوی رئیس هیئت مدیره، دکتر عطیفه امرایی، معاون برنامه ریز عباسی آرند برگزار شد. مدیرعامل ایرانسل امضا کرد.

بر اساس این تفاهم نامه، دو طرف در زمینه خدمات ارتباطی در حوزه های محرومیت زدایی، آموزشی، کارآفرینی، مهارت های مختلف، تسهیل در ایجاد شبکه توزیع دیجیتال و گسترش پایدار در مناطق محروم همکاری خواهند داشت.

بر این اساس، ارانسل با ارائه و تسهیل خدمات و محصولات ارتباطی در حوزه های هدف بنیاد علوی در قالب طرحی برای گسترش ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه بسترهای ارتباطی و فناوری اطلاعات محروم از نیاز به مشاوره در زمینه بسترهای ارتباطی خاص و نیاز به بنیاد علوی و همچنین طراحی، تعریف و اجرای پروژه های CSI با همکاری بنیاد علوی.

در این جلسه مدیرعامل ایرانسل با اشاره به تولد ایرانسل شاهد رفع انحصار و افزایش عرضه خدمات مخابراتی و به تبع آن کاهش قیمت سیم کارت و دسترسی به خدمات مخابراتی بود و تاکید کرد: ایران پایداری و تجارت مسئولانه را سرلوحه قرارداد خود قرار داده و به عنوان نوعی ماموریت توانمند، ایران را «محروم از ارتباطات» در ایران نامیده‌اند.

وی همچنین با بیان اینکه ارانسل در آوردن آخرین فناوری های ارتباطی جهانی به ایران و توسعه روستایی و همچنین نسل های جدید فناوری ارتباطات نقش بسزایی داشته است، افزود: بنابراین مشخص می شود مسئولیت اجتماعی نهایی ارانسل این است. استراتژی

عباسی، گسترش ارتباطات روستایی، پروژه مدارس روشن و احداث صدها پروژه در حوزه های توجه به نیازهای عوام، مسئولیت پرورش درختان در محیط زیست عنوان و جستجو برای مواجهه دیجیتال یکی است. از مهمترین اهداف ایران در این زمینه است.

وی با تاکید بر اینکه نقش پلتفرم ها و اقتصادهای دیجیتال در آینده اقتصاد کشور حائز اهمیت است، گسترش زیرساخت های دیجیتال در مناطق محروم را یکی از مهم ترین الزامات گسترش دیجیتال و توسعه پایدار عنوان کرد.

مدیرعامل ارانسل علاوه بر تلاش های مهندس فتاح در مدت تصدی این مسئولیت برای توجه ویژه به مدیریت بنیاد علوی، ابراز امیدواری کرد در این زمینه همکاری های مشترکی با بنیاد علوی انجام شود.

رئیس بنیاد علوی همچنین به زیرساخت ها و امکانات ایرانسال در حوزه های مختلف ارتباطی و دیجیتال اشاره کرد.

وی با بیان اینکه عدم دسترسی به امکانات ارتباطی دیجیتال در مناطق کم برخوردار از مهمترین عوامل ایجاد و تشدید محرومیت است، تصریح کرد:

وی با بیان اینکه حدود پنج میلیون نفر در مناطق هدف علوی زندگی می کنند، پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک و همکاری گروه های دانشگاهی را با فرصت های موجود در این مناطق برای ارائه خدمات به ساکنان این مناطق داد.

وی همچنین توجه ویژه ارانسل به پروژه های مسئولیت اجتماعی در مناطق محروم را مورد توجه قرار داد و قدردانی و تاکید کرد: ارانسل با این اقدام استانداردهای مسئولیت اجتماعی را در کشور ارتقا داده است.

[ad_2]

Chad Powers

افراطی متعصب تلویزیون بشارتگر الکل دوستانه. مدافع توییتر متعصب آبجو کل نویسنده

تماس با ما